SUOMEN ARKKITEHTILIITTO SAFA


Standardisoimislaitos
Suunnitteluapu
Suomen arkkitehtiliitossa huolestuttiin heti talvisodan jälkeen jälleenrakentamisen laadusta, sillä Ruotsin lahjatalojen pystytyksessä ja tonteille sijoittelussa oli rajaseuduilla ilmennyt ongelmia. Lisäksi näillä aluella oli ilmennyt ongelmia muiden rakennustyyppien ja asemakaavoituksen ammattitaidottoman toteuttamisen johdosta. Näin asemakaavallisen ja asuntosuunnittelullisen reformin mahdollisuus rajaseuduilla oli luisumassa arkkitehtikunnan käsistä ja siksi koettiin välttämättömäksi, että ammattitaitoinen suunnittelijakunta ottaa vastuun jälleenrakennustyön suunnittelutehtävistä. (Arkkitehti 1940, liites. 16) SAFA perustikin 1941 jälleenrakennustoimikunnan, jonka tärkein tehtävä oli jälleenrakennustyön ja erityisesti rakennusalan standardisoinnin organisointi. Toimikuntaan kuuluivat aluksi arkkitehdit Otto-Iivari Meurman (pj.), Alvar Aalto, Aulis Blomstedt, Aarne Ervi, Yrjö Lindegren ja Viljo Revell. Seuraavana vuonna jäsenistö osittain muuttui.

Tammikussa 1942 järjestetyssä SAFA:n jälleenrakennuskokouksessa päätettiin toimikunnan alaisuuteen perustaa Jälleenrakennustoimisto, jonka kautta pyrittiin aktiivisesti vaikuttamaan maan jälleenrakentamiseen ja ennen kaikkea turvaamaan rakennustyön korkealaatuisuus. Erityisen tärkeää oli pyrkiä estämään jälleenrakentamisen toteutuminen väliaikaisina, laadullisesti ja sosiaalisesti ongelmallisina parakkeina ja toisaalta säilyttämään rakentaminen standardisoinnista huolimatta monimuotoisena.


Jälleenrakennustoimiston johtaja Viljo Revell (oik.) ja Standardisoimislaitoksen johtaja Aarne Ervi Jälleenrakennustoimiston vierailulla Saksassa paikalliseen standardisoimistyöhön tutustumassa.
Kesä 1943. (Foto: Charlotte Rohrbach)

Jälleenrakennustoimiston työ perustui alusta asti talkoovoimiin. Varsinaiseen suunnittelutyöhön päästiin toukokuussa 1942 Viljo Revellin johdolla. Vaikka Alvar Aalto ei juurikaan osallistunut konkreetiseen suunnittelutyöhön, oli hänen roolinsa aloitteentekijänä ja ideologina keskeinen. Toimisto jakautui aluksi nimellisesti ja toiminnallisesti kahteen osaan: Standardisoimislaitokseen ja sen yhteyteen perustettuun Suunnitteluapuun, mutta nimellisestä kahtiajaosta luovuttiin jo seuraavana vuonna, kun työtä jatkettiin Jälleenrakennustoimiston nimellä toiminnan jakautuessa Standardisoimislaitokseen, Asuntotutkimukseen, Suunnittelupalveluun ja Julkaisutoimintaan. Toimiston aktiivisin työ keskitettiin erityisesti rakennusalan standardisointiin ja siksi Standardisoimislaitoksen asema oli keskeinen. Toiminnan laajenemisen takia Jälleenrakennustoimiston nimi muutettiin 1947 SAFA:n Standardisoimislaitokseksi ja 1972 Rakennustietosäätiöksi, jona se myös nykyään toimii.