SÄÄTIÖN HALLITUS 2013

Johtaja, strateginen design Marco Steinberg, pj
Arkkitehti Samuli Miettinen, vpj.
Kulttuurineuvos Tuula Arkio
Tutkimus- ja kehitysjohtaja Christer Finne
Yliarkkitehti Sirkkaliisa Jetsonen
Tutkija Eriika Johansson
Kulttuurijohtaja vs. Veikko Kunnas
Arkkitehti Sari Nieminen
Arkkitehti Riina Palva