SÄÄTIÖN HALLITUS 2014

Johtaja, strateginen design Marco Steinberg, pj
Arkkitehti Samuli Miettinen, vpj.
Kulttuurineuvos Tuula Arkio
Tutkimus- ja kehitysjohtaja Christer Finne
Yliarkkitehti Sirkkaliisa Jetsonen
Amanuenssi Petteri Kummala
Arkkitehti Sari Nieminen
Arkkitehti Riina Palva
Helsingin kaupunkisuunnittelun virastopäällikkö Mikko Aho