HISTORY OF FINNISH ARCHITECTURE

LUENTOSARJA
 
Tämä lyhyt luentosarja tarjoaa katsauksen suomalaisen arkkitehtuurin historiaan, aina puisista taloista 1990-luvun moderniin arkkitehtuuriin: mitä rakennettiin, milloin ja miksi? Luentosarjan tarkoituksena on herättää tietoisuutta arkkitehtuurista, jota jokainen näkee jokapäiväisessä elämässään, sekä lisätä ymmärrystä arkkitehtuurin ja rakennusalan kytköksestä suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan kehitykseen.
 
Kurssin järjestää Aalto-yliopisto, ja sen pitää arkkitehti Netta Böök. Huom! kurssi järjestetään englanniksi.
 
Hinta: 10/5/0€
Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston opiskelijat voivat osallistua kurssille ilmaiseksi.
 
Katso Facebook-tapahtuma!
 

LUENNOT

 
Tiistai 11.4.2017 klo 16:15–18
Johdanto
@ Arkkitehtuurimuseo
 
Johdantoluennolla tutustutaan työkaluihin suomalaisen arkkitehtuurin ymmärtämiseksi. Luennon aikana opitaan suomalaisen arkkitehtuurin ja sen historian pääpiirteitä: puurakentaminen, aikakaudet ja monumentit.
 
 
Torstai 13.4.2017 klo 16:15–18
Suomalainen puukaupunki
@ Arkkitehtuurimuseo
 
Puurakentaminen on kasvava trendi, mutta se on ollut suosiossa myös menneisyydessä. Luennolla esitellään suomalaista arkkitehtuuria 1800-luvulta sekä luodaan katsaus Helsinkiin: miltä kaupunki näytti 1600-luvulta 1900-luvulle?
 
 
Tiistai 18.4.2017 klo 16:15–18
1900–1940
@ Arkkitehtuurimuseo
 
Luennolla käydään läpi suomalaista arkkitehtuuria 1900-luvulta 1940-luvulle. Luennon teemoiksi nousevat kansallisromantiikka, 1920-luvun klassismi sekä suomalainen funktionalismi.
 
 
Torstai 20.4.2017 klo 16:15–18
Toisen maailmansodan jälkeen
@ Arkkitehtuurimuseo
 
Toinen maailmansota on vaikuttanut Suomen historiaan ja arkkitehtuuriin merkittävässä määrin. Sodan jälkeen seurasivat 1950-luvun kulta-aika, 1960-luvun kasvu sekä vuosisadanvaihteen arkkitehtuuri.