ITÄINEN LÄHIÖ

Tapiolan rakentaminen alkoi itäisestä lähiöstä. Se sijoittuu aukeiden maisematilojen laidalle kukkulaiseen kalliomaastoon, josta korkeimpina nousevat Nallikallio sekä Otsonkallio.

Aluksi tehtiin kunnallistekniikka - vesi-, viemäri- ja sähköjohdot sekä kadut ja puhelinlinjat. Asuinrakennukset toteutettiin pääosin 1953-57, ja alue täydentyi vielä 1960-luvun alussa.


Itäinen lähiö. Meurmanin heinäkuussa 1952 päiväämä kaavaluonnos, jota kehitettiin edelleen. Vasemmalla näkyvä tievaraus (nyk. Hagalundintie) siirrettiin alueen itäpuolelle. (MFA)


Rakentaminen alkoi omakoti- ja rivitaloista 1953, ja ensimmäiset asukkaat muuttivat omakotitaloihin vielä samana syksynä, rivi- ja kerrostaloasukkaat seuraavana kesänä. Asuntosäätiön osuus Tapiolan alueen rakentamisessa kesti noin 10 vuotta.

Alkuvaiheessa kokeiltiin erilaisia rakenteita, mistä oletettiin saatavan hyötyä jatkossa. Puu- ja betonielementtejä testattiin sekä pien- että kerrostalorakentamisessa. Rakennusten julkisivuissa käytettiin etenkin aluksi puuta sekä punatiiltä puhtaaksi muurattuna ja rapattuna. Mineriittilevytys yleistyi vähitellen.

Itäisen lähiön keskus - pieni urbaani tihentymä - sijoittuu osa-alueen länsiosaan. Tapiolan peruskivi laskettiin tänne 5. syyskuuta 1953.


Kohdelinkit oikealla.
Asemapiirroskartta