OPPIMISEN TILAT

Joensuun lyseon peruskoulu

Arkkitehdit: Ilmari Lahdelma, Heikki Viiri
Sijainti: Koskikatu 10, Joensuu
Valmistumisaika: 2006 (kutsukilpailu 2003: Ilmari Lahdelma, Rainer Mahlamäki, Heikki Viiri)
400 oppilasta

Joensuun lyseon peruskoulu on rakennettu tontille, jossa sijainnut vanha 1950-luvun koulurakennus jouduttiin purkamaan vaikeiden homevaurioiden takia. Kun vanha koulu joka tapauksessa purettiin, haluttiin uudesta rakennuksesta saman tien aiempaa nykyaikaisempi. Sen toivottiin soveltuvan hyvin peruskouluopetuksen muuttuneisiin tarpeisiin sekä toisaalta arvokkaaseen kaupunkikuvaan. Lisäksi rakennuksesta haluttiin helposti muunneltava – sen arkkitehtuurissa haluttiin huomioida myös tulevaisuuden tarpeet.

Kuva: Jussi Tiainen

Koulun pohjaratkaisu perustuu myllynsiipikaavioon, joka jäsentää rakennuksen tilat käyttötarkoituksen mukaan neljään osaan. Kukin siipi muodostaa itsenäisen opetusyksikön sinne sijoittuvine toimintoineen. Kokoavana tilana toimii keskeinen aula, joihin jokaisesta siivestä on visuaalinen yhteys. Toiminnallisesti kullakin yksiköllä on kuitenkin myös oma aulansa, joiden tarkoituksena on toimia muista riippumattomina osakokonaisuuksina koulurakennuksessa.

Siivet ovat keskenään lähes identtisiä. Ne on erotettu toisistaan värityksen avulla, mitä suunniteltaessa on kiinnitetty huomiota myös siihen miten väritys vaikuttaa ihmisen oppimiseen. Käytetyt värit on valittu siten, että ne tukevat erityisesti opiskeluun orientoitumista.

Kuva: Jussi Tiainen

Kukin siipi muodostuu päällekkäisistä soluista, ja rakennus on jäsentyy osiin myös kerroksittain. Ensimmäiseen kerrokseen sijoittuvat mm. käsityö- ja teknisentyön luokat, kun taas toisessa kerroksessa on esimerkiksi kielistudiotilat, fysiikan ja kemian tilat sekä muita luokkahuoneita. Kolmannessa kerroksessa on mm. koulun hallintotilojen ja terveydenhoitajan tilojen rinnalla lisää luokkahuoneita. Jokaisessa solussa on myös taukotila. Yhteensä koulurakennuksessa on siis 12 solua – kolme kussakin siivessä.

Kuva: Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki

Materiaalien valinnassa Joensuun lyseon peruskoulussa on panostettu laatuun ja arvokkuuteen. Koulurakennus perustuu kutsukilpailun voittaneeseen ehdotukseen. Kilpailun arvostelulautakunta perusteli valintaansa mm. sillä, että rakennus asettuu hyvin väljästi rakennettuun, puistomaiseen ympäristöönsä ollen silti itsessään vaikuttava arkkitehtoninen kokonaisuus. Vaikuttavuutta ja näyttävyyttä koulurakennukseen onkin etsitty juuri materiaalivalintojen kautta. Esimerkiksi julkisivussa on käytetty kaksoisvuorausta, jossa alla on kuparipelti tai levypinta ja päällimmäisenä silkkipainettu lasielementti.