Herttoniemen kansakoulu, 1952


Herttoniemen kansakoulu (nyk. Herttoniemen ala-aste) oli täysin uuden koulutyypin ensimmäinen sovellus Suomessa. Suunnitelman tärkeimmät esikuvat tulivat Tanskasta, jossa kouluarkkitehtuuria oli tutkittu tiiviisti 1940-luvun alusta lähtien. Tanskalaisessa koulusuunnittelussa keskeisiä lähtökohtia olivat ympäristön huomioiminen, mittakaavan sovittaminen käyttäjiä ajatellen ja luonnonvalon korostaminen. Jorma Järvelle tanskalainen arkkitehtuuri oli hyvin tuttua paikallisten kollegoiden, kirjallisuuden ja matkojen kautta.

Herttoniemen kansakoulu.
(Kuva: Heikki Havas/SRM)

Koulurakennukselle osoitettu tontti oli epätasaista kalliomaastoa, jonka korkeuserot olivat yli 10m. Järvi pyrki kääntämään vaikean maaston hyödyksi, ja tästä johtuen rakennus on jaettu kolmeen erisuuntaiseen siipeen. Näin julkisivukorkeudet on pystytty pitämään mahdollisimman matalina ja rakennuksen mittakaava on saatu sopusointuun sen ensisijaisten käyttäjien - lasten - ja ympäröivän rakennuskannan kanssa. Loivat pulpettikatot korostavat rakennuksen matalaa ilmettä. Kattomuoto mahdollistaa myös luonnonvalon ohjaamisen luokkahuoneisiin yläkautta.

Herttoniemen kansakoulu,
pohjapiirustus (SRM)

Palaa edelliselle sivulle