MYYTÄVÄT JULKAISUTAARNE ERVI - TILAA IHMISELLE

Aarne Ervi (1910–1977) oli yksi Suomen sodanjälkeisen modernin arkkitehtuurin kärkitekijöistä. Hänen uransa ulottui 1930-luvulta 1970-luvulle saakka. 1950-luvulla hän oli aikansa seuratuimpia arkkitehteja Alvar Aallon ja Viljo Revellin rinnalla. “Tilaa ihmiselle” viittaa paitsi Ervin luontevaan ja humaaniin suhtautumiseen kanssaihmisiin, myös hänen arkkitehtuurinsa olennaisimpaan ytimeen. Ervin arkkitehtuuri on harmonista, hallittua ja viihtyisää. Se sekä tarjoaa että jättää tilaa ihmiselle. Kirja sisältää seitsemän laajaa artikkelia, joissa paneudutaan syvälle Aarne Ervin vaiheisiin sekä hänen arkkitehtitoimistonsa työskentelyyn esimerkiksi suunniteltaessa Oulujokivarren vesivoimalaitosyhdyskuntia tai Helsingin yliopiston Porthania-rakennusta, joka oli maamme ensimmäinen täysin betonielementeistä toteutettu rakennus. Artikkelit käsittelevät myös Ervin aikaa Alvar Aallon alaisena 1930-luvulla ja Ervin toimiston sisustus- ja huonekalusuunnittelua 1940–1950-luvuilla. Lisäksi kirja esittelee seitsemän Ervin tuotannon tärkeätä teemaa, kuten yksityiskodit, koulurakennukset ja Ervin roolin rakennusalan suomalaisten standardien luomisessa. Teos sisältää myös luettelon Ervin noin viidestäsadasta työkohteesta. Artikkelit: Susanna Aaltonen: ”Vastakkain iskettyä vai sopuisaa yhteistyötä?” Aarne Ervin toimistoyhteisö sisustusarkkitehti Lasse Ollinkarin näkökulmasta; Helena Hirviniemi: Oulujoen vesistön voimalaitosyhdyskunnat – merkittävä jälleenrakennusajan perintö Pohjois-Suomessa; Arne Hästesko: Ervi Aallon opissa; Petri Janhunen: Aarne Ervi ja Matti Janhunen – ystävät ja yhteistyökumppanit; Eriika Johansson: Elers – Ervi – Arkka. Arkkitehdin elämä; Juhana Lahti: Arkkitehti Aarne Ervi – luonnollisesti moderni; Matti Nurmela: Ervin yliopistorakennukset Turussa ja Helsingissä tänään, peruskorjauksen jälkeen.

Tekijä: Eriika Johansson, Juhana Lahti, Kristiina Paatero (toim.)
Sivumäärä: 224
Kuvitus: 450 kuvaa
Julkaisuvuosi: 2010
ISBN: 978-952-5195-35-4
Kieli: suomi/englanti
Julkaisija: Suomen rakennustaiteen museo
Hinta: 30,00 €

Takaisin »