Kimmelmetsä ja Koulukallio
 
Itäistä lähiötä, edessä Koulukallion alue. Hagalundintie rakenteilla. (Foto: Asuntosäätiö)


Avaran puiston laidalla olevan metsäsaarekkeen rakennukset valmistuivat 1954-56. Hevosenkengän muotoista aluetta kiertävät rivitalot - kolme As. Oy Kimmeltien taloa (Kaija ja Heikki Siren) sekä As. Oy Koulukallion kaksi taloa (Viljo Revell). Alueen sisäosassa, kadun varrella kohoavat As. Oy Viisikon viisi pistetaloa (Markus Tavio) sekä Tapiolan Lastentalo (Viljo Revell). Koulukallion kaakkoispuolella on kolme As. Oy Poutapolun pistetaloa (K. A. Pinomaa). Yhdessä Poutapolun pistetaloista oli tilat äitiys- ja lastenneuvolaa varten.

Itäkartano ja Itäisen lähiön keskus

Rakennukset toteutettiin 1954-55. As. Oy Ketjun kolme rivitaloa sekä As. Oy Kolmirinteen kolme kerrostaloa (Aulis Blomstedt) muodostavat oman ryhmänsä Menninkäisentien molemmin puolin. Saman kadun varrelle sijoittuu myös kerrostalo As Oy Menninkäinen (Markus Tavio). Korkea Mäntytorni (Aarne Ervi) yhdessä Elokuvateatterin ja myymälärakennuksen kanssa muodostaa Ervin suunnitteleman Itäisen lähiön keskuksen.


Itäisen lähiön keskus, pienoismalli. Kadun vasemmalla puolella Elokuvateatteri, Mäntytorni, myymälä ja Mäntykulma. Oikealla Mäntyviita ja Sufika, taustalla Oravanpesä ja lämpökeskus. (Foto: Troberg/ MFA)

Mäntytornia vastapäätä kohoavat As. Oy Mäntyviita ja Kiint. Oy Sufika (Viljo Revell), vieressä Myymälärakennus ja As. Oy Mäntykulma (Aarne Ervi). As. Oy Oravanpesän kahdesta lamellitalosta (Aarne Ervi) toinen rajaa keskustaan liittyvää Neulaspuistoa. Rakennusten eteläpuolelle valmistui 1954 Otsolahden lämpökeskus (Viljo Revell). Se jakoi kaukolämpöä Tapiolan rakennuksiin Tapiolan Lämpökeskuksen (Aarne Ervi) valmistumiseen asti.

Itäkartanon pientalot

Käpälämäen ja Otsonkallion väliseen laaksomaiseen notkoon rakennettiin kokeellisten pientalojen ryhmä. Puurakenteiden Myyntiyhdistys suunnitteli ja toteutti As. Oy Pihkapolun 10 puista omakotitaloa sekä viiden asunnon rivitalon, As. Oy Viidenrivin. Puurakenteen arkkitehtina toimi Veikko Raitinen. Mäntyviidan varrelle kohosi seitsemän ja Kimmeltien itäisimpään osaan kolme K. A. Pinomaan omakotitaloa.

Otsonkallio

Otsonkalliolle valmistui 1950-luvun puolivälissä viisi As. Oy Otsonkallion rakennusta (Markus Tavio). As. Oy Kimmellinna (Aarne Ervi) sekä saman suunnittelijan rivitalot As. Oy Otsonrivi ja As. Oy Karhunkämmen rakennettiin 1960-luvulla.