OPPIMISEN TILAT

Suomen rakennustaiteen museon (nyk. Arkkitehtuurimuseo) Venetsian biennaaliin 2010 tuottamassa näyttelyssä ”Schools” esitellään suomalaisia 2000-luvulla valmistuneita koulurakennuksia. Näyttelyssä nähdään seitsemän kohdetta, joiden jokaisen suunnittelijana on toiminut eri toimisto.

Aihevalinta on ajankohtainen. Suomalainen koululaitos on saanut paljon kansainvälistä näkyvyyttä sen pärjättyä maailmanlaajuisessa Pisa-tutkimuksessa. Toisaalta aihe on kiinnostava, sillä kouluja on rakennettu 2000-luvulla maassa verrattain paljon, ja uudet koulurakennukset ovat entistä omaleimaisempia. Muuttuneet opetusmenetelmät ja koulujen väliset suuntautumiserot haastavat arkkitehdit kehittämään uudenlaisia, nykyaikaisiin tarpeisiin soveltuvia tilaratkaisuja. Kouluarkkitehtuurissa näkyy myös kiinnostus ekologiseen ja kestävän kehityksen mukaiseen rakentamiseen.

Kuva: Jussi Tiainen

Suomessa koululaitoksen kasvatuksellinen tehtävä on moninainen. Koulussa opiskellaan paitsi uutta tietoa, siellä opitaan myös toimimaan osana suomalaista yhteiskuntaa, harjoitellaan sosiaalisia taitoja ja solmitaan elinikäisiäkin suhteita. Yhdeksänvuotinen peruskoulu tarjoaa vakaan pohjan siirtyä elämässä eteenpäin. Vaikka puhumme oppivelvollisuudesta, nykyaikainen koululaitos tukee myös tekemisen vapautta. Uusissa koulurakennuksissa esimerkiksi näkyy, että luovilla aineilla on tilaohjelmassa yhä enemmän omaa alaa.

Suomessa koulut liittyvät olennaisesti myös maisemaan. Koulu voi olla asuinalueen keskus kuten Viikin suuri normaalikoulu Helsingissä. Toisaalta koulu voidaan haluta erottaa ympäristöstään korostamalla sen käyttötarkoitusta esimerkiksi julkisivujen koristelussa kuten Hiidenkiven peruskoulussa Helsingissä. Koulurakennuksissa nähdään 2000-luvulla myös väriä, laatua ja monumentaalisuutta. Silti myös kouluarkkitehtuurissa huomioidaan sen asettuminen kaupunkikuvaan - monissa uudiskohteissa on huomioitu vanhat, jo olemassa olleet rakennukset, tai peräti hyödynnetty ne laajennuksen osana.

Tutustu seitsemään kohde-esittelyyn 2000-luvun koulurakennuksista, tai lue lisää suomalaisista oppimisen kehyksistä.

Näyttelyn kohteet:

Strömbergin koulu, Helsinki
Viikin normaalikoulu, Helsinki
Hiidenkiven peruskoulu, Helsinki
Sakarinmäen koulu, Helsinki
Joensuun lyseon peruskoulu, Joensuu
Enter, Sipoo
Kirkkojärven koulu, Espoo