KOULURAKENTAMISEN HISTORIAA


Sivusto liittyy Arkkitehtuurimuseon näyttelyyn Maailman paras koulu (8.6.– 25.9.2011)
 
1800-luvun puolivälin jälkeen alettiin kouluille sekä maaseudulla että kaupungeissa rakentaa omia rakennuksia. Pieniä maaseutukouluja saatettiin pystyttää tyyppipiirustusten mukaan tai talkoilla, mutta suurempien koulujen suunnittelu annettiin alusta lähtien arkkitehtien tehtäväksi – usein valtion tai kunnan palveluksessa olevien. Koulujen suunnittelu muuttui kuitenkin yhä haastavammaksi ja 1900-luvun alusta lähtien alettiin koulurakennusten suunnittelua kilpailuttaa. Tämä tapa on säilynyt nykypäiviin asti.
 
Koulurakentamisen historiaa käsittelevä sivusto jakautuu kahdeksaan vuosikymmeneen, 1800-luvun lopulta 1970-luvulle. Kussakin osiossa esitellään koulujen rakentamiseen vaikuttaneita yhteiskunnallisia tapahtumia sekä niiden suunnittelua ohjanneita pedagogisia uudistuksia. Samalla tuodaan esiin kullekin aikakaudelle ominaisia tyylillisiä ihanteita. Kaikki sivustoa kuvittavat piirustukset ja valokuvat ovat Arkkitehtuurimuseon omista kokoelmista.
 
Lisätiedot: Arkistonhoitaja Elina Standertskjöld
puh. +358 45 7731 0477
etunimi.sukunimi@mfa.fi