Kaskisten kirkko


1965
Erik Kråkström

Pohjanlahden rannikkokaupunkien vanhat kirkot oli yleensä rakennettu puusta. Siksi oli luontevaa käyttää puuta muiden materiaalien ohella myös Kaskisten uudessa kirkossa.


Kuva: SRM

Kuva: SRM

Kirkkosalista voi erottaa verhoilla kokoustilan. Pieni kerhotila toimii myös merimiesten lukusalina. Rakennuksen kantavat puupilarit ja -palkit ovat esivalmistettuja. Kaikki puuosat ovat painekyllästettyjä, ja ulkopinta on petsattu.

Kirkkosalin pelkistettyä ja ilmavaa sisustusta.
Kuva: SRM

Seinien ulko- ja sisäpinnat ovat tiiltä ovikorkeuteen saakka lähinnä paloturvallisuussyistä. Kirkon lattia on niin ikään tehty tiilestä.

Kaskisten kirkon alttari.
Kuva: SRM


Teollisuusrakennukset
Koulurakennukset
Asuinrakennukset
Pankit
Kaskisten kirkko
Korjaus- ja lisärakentaminen
Yhdyskuntasuunnittelu


© 2009 Suomen rakennustaiteen museo/ Maija Kasvio
Aura Kivilaakso (toim.)

Sivun yläreunaan