KOHTAAMISEN PAIKAT

Kulttuurikeskus Sandels

Arkkitehdit: Arkkitehtitoimisto Helander Leiviskä/ Juha Leiviskä, Rosemarie Schitzler
Sijainti: Töölö, Helsinki
Valmistumisvuosi: 2007

Kulttuurikeskus Sandels on samalle tontille Hilding Ekelundin 1950-luvulla suunnitteleman koulun kanssa rakennettu laajennus. Kolmiomainen tontti sijaitsee Helsingissä Töölöntorin reunalla. Kulttuurikeskus toimii asemakaavassa toriaukion yhtenä reunana. Porrastettuine julkisivuineen se muodostaa kuitenkin samalla poikkeuksen muutoin suoralinjaisessa asemakaavassa.

Photo: Arno de la Chapel

Sandels on suunniteltu koulun sekä kulttuuri- ja nuorisoasiainkeskusten käyttöön. Laajennus perustuu arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen, arkkitehti Juha Leiviskän ehdotukseen ”Mötesplatsen”. Nimimerkki kuvaa rakennuksen olemusta sekä ihmisten että kaupunkirakenteen koordinaatistojen kohtaamispaikkana.

Photo: Arno de la Chapel

Sandelsiin on mahdutettu monenlaisia toimintoja: opetustiloja, nuorisotalo, musiikkikoulu, toimistotiloja, sali, aula ja kahvila sekä käynti vanhaan koulurakennukseen. Haasteellinen tilaohjelma on ratkaistu sijoittamalla toiminnot omiin yksikköihinsä ja jakamalla rakennus tasoihin. Kaikkia toimintoja yhdistää rakennuksen kokoava aula.

Photo: Arno de la Chapel

Kulttuurikeskus Sandels sulkee Töölöntorin korttelin tuoden samalla eloisan lisän alueen muutoin perinteiseen korttelirakenteeseen. Julkisena tilana se on ihmisille avoin, mitä katujulkisivun laajat ikkunapinnat osaltaan korostavat. Suuret ikkunat liittävät sisätilan osaksi Töölöntorin tapahtumia. Aulan valoisa kahvila on kuin jatke Topeliuksenkadun takana avautuvalle torinäkymälle.