KUNNAN- JA KAUPUNGINTALOT ARKKITEHTUURIMUSEON KOKOELMISSA


Sivusto liittyy vuoden 2009 Euroopan rakennusperintöpäiviin, joita vietetään 11.–13.9. Päivien teemana on "Kunnan- ja kaupungintalot". Sivusto on jo toinen tietopaketti, joka esittelee museon kokoelmia. Vuoden 2008 rakennusperintöpäivien yhteydessä avattiin "Suomalaiset seurantalot" -sivusto.

Yleistä kunnan- ja kaupungintalot sivustosta


Tämän sivuston tarkoituksena on esitellä Arkkitehtuurimuseon kokoelmien kunnan- ja kaupungintaloihin liittyvää aineistoa. Tiedot on kerätty piirustuskokoelmasta, kuvakokoelmasta ja kilpailuarkistosta. Vanhin museon piirustuskokoelmassa oleva piirustus, joka liittyy kaupungintaloihin on arkkitehti Bertha Enwaldin 1894 lopputyönään tekemä "Pörssi, kaupungintalo ja tulli". Vuosisadan vaihteessa "raatihuone" tai "kaupungintalo" olikin suosittu lopputyön aihe Polyteknisessä opistossa. Museon kokoelmista näitä koulu- ja lopputöitä löytyy peräti kuusi kappaletta vuosilta 1904–09.

Birger Brunila: Raatihuone, 1900-luvun alku.

Eniten kunnan- ja kaupungintalojen piirustuksia on 1930-luvulta – kohteita on peräti 24. Osasyynä tähän on se, että monet nuoret arkkitehdit osallistuivat Kotkan kaupungintalosta 1931 pidettyyn kilpailuun.

Erkki Huttunen: Kaupungintalo, Kotka 1933-34.

Arkkitehtuurikilpailuja järjestettiin yleensä merkittävistä julkisista rakennuksista. Kunnan- ja kaupungintaloista alettiin pitää kilpailuja jo varsin varhain, 1800-luvun lopulla. Varhaisin kilpailu, josta kilpailuarkistossa löytyy tietoa, on Viipurin kaupungintalosta 1898 pidetty kilpailu, jonka voittivat Usko Nyström ja Vilho Penttilä. Kaiken kaikkiaan arkistossa on tiedot 47:stä kilpailusta, joista myöhäisin on Kemijärven kaupungintalokilpailu vuodelta 1991.

Valokuvia vanhoista ja uusista rakennuksista on runsaasti. Niiden tarkka lukumäärä ei ole tiedossa, koska museon kokoelmat on luetteloitu osin päällekkäin sen jälkeen kun kuvia on alettu tallentaa digitaaliseen muotoon. Arkistosta löytyy kuitenkin mustavalko- ja värikuvia yli 70:stä kunnan- ja kaupungintalosta.

Selim A. Lindqvist: Kaupungintalo, Mikkeli 1912. Kuva: Timo Kilpeläinen.

Kunnan- ja kaupungintalojen varhaisvaiheista
Sotien välinen aika
Sotien jälkeinen aika

Raatihuoneet

Kunnan- ja kauppalantalot
Kaupungintalot

Sivukartta
Linkit

Lisätietoja arkkitehdeista museon arkkitehtitiedostosta.

Lisätietoja sivustosta: amanuenssi Elina Standertskjöld
etunimi.sukunimi@mfa.fi, p. (09) 8567 5122.