ALVAR AALTO -MITALI ESPANJALAISELLE ARKKITEHTIPARILLE FUESANTA NIETOLLE JA ENRIQUE SOBEJANOLLE

 
Tiedote
3.2.2015, kello 15
 
Alvar Aalto -mitali espanjalaiselle arkkitehtiparille
Fuensanta Nietolle ja Enrique Sobejanolle
 
Nieto & Sobejano – Alvar Aalto -mitali 2015
Näyttely Arkkitehtuurimuseon pienessä näyttelysalissa 4.2.–1.3.2015
 
Alvar Aalto -mitali myönnettiin espanjalaiselle arkkitehtiparille Fuensanta Nietolle ja Enrique Sobejanolle. Vuonna 1967 perustettu tunnustus jaettiin tänä vuonna kahdennentoista kerran. Voittajat julkistettiin Arkkitehtuurin päivän seminaarissa Helsingin kaupungintalossa 3.2.2014.
 
Arkkitehdit Fuensanta Nieto ja Enrique Sobejano ovat tehneet merkittävää uraa 1980-luvulta lähtien sekä kotimaassaan Espanjassa että kansainvälisesti. Keskeisimmät teokset heidän laaja-alaisessa tuotannossaan ovat näyttely- ja museorakennuksia sekä vaativia korjauksia ja laajennuksia. Heille on myönnetty lukuisia tunnustuksia, mm. Aga Khanin arkkitehtuuripalkinto. Arkkitehdintyön ohella he toimivat opetustehtävissä Madridin eurooppalaisessa yliopistossa (Universidad Europea de Madrid) ja Berliinin taideyliopistossa (Universität der Künste Berlin). Parin yhteinen toimisto Nieto Sobejano Arquitectos toimii Madridissa ja Berliinissä. Työntekijöitä on yhteensä noin 40 henkeä.
 
Nieto ja Sobejano ovat olleet keskeisiä tekijöitä espanjalaisen arkkitehtuurin uudessa aallossa, joka syntyi 1970-luvun jälkipuoliskolla. Heidän arkkitehtuurinsa juuret ovat kotimaassa, sen monikerroksisessa historiassa ja kulttuurissa. Juryn mukaan ”hiljaista kieltä puhuvat teokset osoittavat, että merkityksellisen arkkitehtuurin ehto on paikallisen kulttuurin ja suunnittelutehtävän taustan syvällinen ymmärrys.”
 
Nieton ja Sobejanon töiden korkea laatu perustuu arkkitehtuurin perinteisiin arvoihin. Heitä voidaan pitää valon käytön mestareina, puhtaiden ja sointuvien tilasarjojen luojina. Heidän toimistonsa töitä leimaa ammatillinen osaaminen, joka näkyy taitona puhdistaa tilat erilaisista häiritsevistä tekijöistä. Rakenteellisuus ja rakenteiden innovatiivinen kehittely näkyy esimerkiksi Centro de Arte Contemporáneon (Córdoba, Espanja, 2013) sisätiloissa, joissa pelkistetyt ja geometriset betonipinnat muodostavat kekseliään, vivahteikkaan tilasarjan. Rakenteiden ja materiaalien lujuus tuntuu vahvasti myös toimiston pääteoksiin kuuluvassa Palacio de Congresos de Aragónissa (Zaragoza, Espanja, 2008). Korjaus- ja laajennustöissä uusi ja vanha täydentävät toisiaan vakuuttavalla tavalla.
 
Nieto ja Sobejano ovat töillään osoittaneet, miten arkkitehdin oma kulttuurinen tausta luo vankan pohjan arkkitehtuurin laadulle ja ilmaisuvoimalle. Nieton ja Sobejanon töissä on alkukantaista voimaa, joka nostaa ne kansainvälisellä tasolla merkittäviksi puheenvuoroiksi ja suunnannäyttäjiksi.
 
Nieton ja Sobejanon teosten arkkitehtuuri kasvaa paikan ja tehtävän ehdoilla. Tuoreessa Arvo Pärt ‑keskuksen (Laulasmaa, Viro, 2014) kilpailuehdotuksessa he ovat sopeuttaneet ideansa pohjoiseen ilmanalaan ja metsäluontoon. Historia ja ilmasto selittävät El Museo de Madinat al-Zahran (Córdoba, Espanja, 2009) maahan painautuvan, identiteetiltään vahvan suunnitteluratkaisun: arkkitehtuuri on yhtä avaran tasankomaiseman kanssa. Omaleimainen Museo Interactivo de la Historia de Lugo (Lugo, Espanja, 2011) asettuu perinteisen rakennuksen ja ympäristötaideteoksen välimaastoon.
 
Juryn mukaan Fuensanta Nieton ja Enrique Sobejanon yhä nousujohteisessa urassa on nähtävissä viitteitä ja yhtymäkohtia myös Alvar Aaltoon. Heidän tuotantonsa on laaja-alainen ja monipuolinen ja arkkitehtuurinsa aina korkeatasoista ja omaleimaista, sillä sen taustalla on ihmisen elämän ja paikan ominaislaadun kunnioitus. ”Nieto ja Sobejano ovat humaanin arkkitehtuurin perinnön jatkajia”, linjaa Juryn puheenjohtaja, arkkitehti Rainer Mahlamäki.
 
Alvar Aalto -mitalin vuoden 2015 juryyn kuuluivat professori ja arkkitehti Rainer Mahlamäki (Suomi), arkkitehti Simo Freese (Suomi), arkkitehti Wessel de Jonge (Hollanti) sekä professori ja arkkitehti Dorte Mandrup–Poulsen (Tanska).
 
Mitalin jakamisesta vastaavat Arkkitehtuurimuseo, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Rakennustaiteen seura, Alvar Aalto -säätiö ja Helsingin kaupunki.
 
 
www.mfa.fi/aaltomitali
 
Lisätiedot ja lehdistökuvat,
 
Ilona Hildén
Ilona.hilden@mfa.fi
 
 

Fuensanta Nieto and Enrique Sobejano
Kuva ©2010 Luis Sevillano (Ediciones EL PAÍS, SL)
San Telmo -museon laajennus
Kuva Roland Halbe
Moritzburgin museon laajennus
Kuva Roland Halbe