SHENZHENIN BIENNAALINÄYTTELY KERTOO HELSINGIN MUUTOKSESTA 200 VUODEN AIKANA

Tiedote
 
Shenzhenin biennaalinäyttely kertoo Helsingin muutoksesta 200 vuoden aikana
 
WAY – Seaway, Railway, Bikeway
UABB Bi-City Biennale of Urbanism\Architecture Shenzhen 
5.12.2015–4.3.2016
 
Paikka Dacheng Flour Factory, Shekou, Shenzhen, Kiina
(metro: Shekou Port)
 
Näyttelyn tuottaja Arkkitehtuurimuseo
yhteistyössä: Arkkitehtuurin tiedotuskeskus
 
 
Voidaanko kaupunki ajatella uudelleen olemassa olevia rakenteita hyödyntäen?
 
Järjestyksessään kuudes Shenzhenin arkkitehtuuri- ja kaupunkisuunnittelubiennaali kutsuu toimimaan uusilla tavoilla olemassa olevan kaupunkirakenteen sisällä. Teemallaan Re-Living the City biennaali muistuttaa suunnittelun voimasta kaupunkirakenteen sisällöllisessä uudelleen määrittelyssä.
 
Vuonna 2015 biennaalin päänäyttelyn kuratoivat arkkitehtuurikriitikko ja Frank Lloyd Wrightin perustaman Taliesin-arkkitehtuurikoulun dekaani Aaron Betsky, sekä arkkitehdit Alfredo Brillembourg, Hubert Klumpner ja Doreen Heng Liu. Heidän ohjauksessaan biennaali ottaa käyttöönsä entisen jauhotehtaan tilat Shekoun teollisuusalueella, kaupungin sataman välittömässä läheisyydessä Shenzhenissä. Tehdastilaan ja sen ympäristöön luodut auditoriot, luento- ja workshop -tilat, kasvimaat, kahvilat ja kirjakauppa kutsuvat ymmärtämään rakennuksen toisin kuin on totuttu.
 
Arkkitehtuurimuseo osallistuu Shenzhenin biennaaliin nyt toista kertaa. Yhteistyössä Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen kanssa toteutettu näyttely  WAY – Seaway, Railway, Bikeway valottaa Töölönlahden ja Jätkäsaaren alueiden kehitystä Helsingissä kuluneen 200 vuoden aikana. Tällä hetkellä alueita yhdistää kevyen liikenteen väylä Baana. Näyttely myös houkuttelee pohtimaan Helsingin historiaa suhteessa Shenzheniin, missä samansuuntainen muutos on parhaillaan käynnissä, tosin paljon nopeammin edeten.
 
WAY – Seaway, Railway, Bikeway
 
Helsingin kaupunkirakenteesta voi lukea eurooppalaisen modernismin tarinan. Jokainen kaupunki syntyy paikallisesti. Samalla rakenteisiin tallentuu jälkiä laajemmista yhteiskunnallisista muutoksista. Helsingistäkin löytyvät tarinat kaupungistumisesta, teollistumisesta ja globalisaatiosta. Ne ovat kaupungissa edelleen läsnä.
 
Helsinki rakennettiin 1500-luvulla silloisen vapaakauppa-alueen satamakaupungiksi. Rantoja on muokattu 1800-luvun lopusta asti: saaria on yhdistetty mantereeseen, ja lahtia on täytetty. Nyt kaupungilla on yli 130 kilometriä rantaviivaa. Monien muiden rannikkokaupunkien tavoin Helsinki käy läpi merkittävää rakenteellista muutosta, kun teollisuuden valtaamia rantoja palautetaan kaupunkilaisten käyttöön. Kaupungin keskusta on siirtynyt Kauppa- ja Senaatintorilta päärautatieaseman tuntumaan Töölönlahdelle ja sieltä edelleen Kamppiin.
 
Näyttely, WAY – Seaway, Railway, Bikeway, valottaa Helsingin kaupunkirakenteen ja -kulttuurin muutosta 200 vuoden ajalta tarkastelukulmanaan Helsingin Länsisatamasta Töölönlahdelle ulottuva akseli. Akseli saa konkreettisen muodon vanhaan satamaratakuiluun rakennetussa kevyn liikenteen väylä Baanassa.
 
Baana toimii näyttelyssä linkkinä, punaisena lankana, joka yhdistää muutoksen kohteena olevat alueet ja aikakaudet. Eri aikoina kaupunkielämältä on haluttu erilaisia asioita. Ideologista ja kaupunkisuunnittelullista muutosta näyttelyssä kuvaavat näyttelyssä kolme erilaista “tietä”: vapaakauppa-alueen tarpeisiin rakentunut meritie, kansallisvaltiossa keskeistä sataman ja rautatieaseman välistä yhteyttä ylläpitänyt rautatie ja nykyistä kansalaisten kaupunki -ajattelua edustava pyörätie.
 
Arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu muokkaavat elämää kaupunkirakenteen kautta. Töölönlahti – Jätkäsaari -akselia tarkastelemalla voidaan tavoittaa historiallinen muutos pohjoisesta rantakaupungista teollistuneen yhteiskunnan kautta nykyhetkeen ja sen ohitse, kohti visioiden viitoittamaa tulevaisuutta. Kaupungissa tapahtuva muutos on samanaikaisesti paikallinen ja osa laajempaa kansainvälistä kontekstia. Tie ymmärretään näyttelyssä sekä konkreettisena väylänä että ratkaisutapana. Näyttely kannustaa kävijöitä kommentoimaan ja ideoimaan kaupunkitilan muutosta ja erilaisia tekemisen tapoja omasta näkökulmastaan viiden otsikon kautta: Smart way, Hard way, Bi-City way, My way ja No way.
 
Arkkitehtuurimuseo tuottaa näyttelyn yhteistyössä Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen kanssa. Kuratoriaalisen tiimin johtajana on toiminut museonjohtaja Juulia Kauste. Professori Panu Lehtovuori Tampereen teknillisestä yliopistosta ja Arkkitehti Jari Huhtaniemi Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta ovat toimineet neuvoa-antavina asiantuntijoina. Näyttelykonseptin on suunnitellut Tuomo Tammenpää ja sen toteutuksesta on vastannut näyttelytuottaja Juho Haavisto Arkkitehtuurimuseosta.
 
Näyttely on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.
 
Lisätiedot ja pressikuvat
 
Ilona Hildén
Tiedottaja
+358 (0)45 7731 0468
Ilona.hilden@mfa.fi
 
Linkit
UABB Bi-City Biennale of Urbanism\Architecture Shenzhen