Suomen rakennustaiteen museo on saanut lahjoituksena diplomi-insinööri Seppo Luostariselta hänen äitinsä, apulaisprofessori, puutarha-arkkitehti Katri Luostarisen laajan piirustuskokoelman.

Katri Luostarinen (1915–1991) oli suomalaisen maisema-arkkitehtuurin uranuurtajia. Hänen tuotantonsa on hyvin monipuolinen. Se sisältää sekä pienipiirteisiä yksityispuutarhoja, asuinalueiden pihaympäristöjä, hautausmaita, julkisten rakennusten ympäristöjä, että laaja-alaisia tiemaisemia ja maankäytön suunnitteluun liittyviä vihersuunnitelmia. Suomen rakennustaiteen museon Katri Luostarisen piirustuskokoelmassa on viitisensataa suunnitelmaa ja suunnitelmaluonnosta, lisäksi työpiirustuksia, istutusluetteloita, karttoja ja opiskeluaikaisia töitä.

Katri Luostarinen syntyi Kerimäellä. Hänen vanhempansa olivat maanviljelijä, kansanedustaja, kunnallisneuvos Alpo Luostarinen ja emäntä, kansanedustaja Aino Luostarinen (os. Östring). Katri Luostarinen pääsi ylioppilaaksi Savonlinnan tyttölyseosta vuonna 1935. Vuonna 1942 hän valmistui maatalous-metsätieteiden kandidaatiksi Helsingin yliopistosta ja vuonna 1944 puutarha-arkkitehdiksi (Diplom-Gärtner) Friedrich-Wilhelms-Universität Landwirtschaftliche Fakultät Berliinistä.

Opiskeluaikanaan hän työskenteli Maatalousseurojen Keskusliiton maatalojen puutarhojen suunnittelijana ja aloitti opetustyön kotitalousopettajaopiston puutarhanhoidon opettajana, missä hän myös valmistuttuaan toimi kolme vuotta. Tämän jälkeen hän työskenteli itsenäisenä maisema- ja puistosuunnittelijana vuodesta 1948 alkaen. Hän kirjoitti artikkeleita alan lehtiin ja julkaisi vuonna 1951 kirjan ”Puutarha ja maisema”. Luostarinen oli mukana perustamassa vuonna 1946 Suomen Puutarha-arkkitehdit – yhdistystä ja hän toimi sen sihteerinä 1947–1953.

Katri Luostarisen ura painottui opetustehtäviin vuosina 1969–1983. Hänet nimitettiin teknillisen korkeakoulun maisemasuunnittelun vanhemmaksi assistentiksi vuonna 1969. Vuosina 1977–1978 hän hoiti maisemasuunnittelun apulaisprofessorin virkaa, johon hänet myös nimitettiin vuonna 1978. Hän oli virassa vuoteen 1983 asti.

Katri Luostarisen piirustuskokoelman on luetteloinut yliopisto-opettaja Kati Susi-Wolff apunaan mais.ark.yo Pauliina Korhonen Aalto-yliopiston Teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin laitokselta. Piirustuksia on kunnostanut konservaattori Paula Alavuo. Kunnostustyön on tehnyt mahdolliseksi Maija ja Yrjö Rikalan Säätiön apuraha.

Lahjoituksen julkistaminen on ajoitettu Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK ry:n ensimmäisen Maisema-arkkitehtipäivän yhteyteen.

Lisätiedot arkistonhoitaja Timo Keinänen
puh. (09) 8567 5120
timo.keinanen@mfa.fi