URBAN FAÇADES
(13.6.2018 - 16.9.2018)Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen opiskelijat ovat valmistaneet julkisivututkielmia osoitteeseen Punanotkonkatu 2. Kyseessä on Valmetin vanha pääkonttori, jota puretaan parhaillaan uuden asuinrakennuksen tieltä. Näyttely ei ota kantaa uudisrakennuksen arkkitehtuuriin, vaan tarkoituksena on nostaa esiin yleistä keskustelua kaupunkikuvasta ja rakennustaiteen merkityksestä tämän päivän kovaa vauhtia muuttuvassa Helsingissä.

Suunnittelutehtävän kohde sijaitsee Helsingissä Arkkitehtuurimuseon vieressä, Kasarmikadun ja Punanotkonkadun risteyksessä. Arkkitehtuurimuseon pienestä näyttelysalista, jossa työt esitellään, on ikkuna auki suoraan Punanotkonkadun rakennustyömaalle. Vanha rakennus väistyy uuden tieltä kesäkuussa ja uuden kerrostalon perustuksia on ryhdytty kaivamaan.