MUUTOS - KOHTI KESTÄVÄÄ TULEVAISUUTTA
(2.10.2013 - 2.2.2014)“Muutos – Kohti kestävää tulevaisuutta” on Arkkitehtuurimuseon kestävän kehityksen teemavuoden päänäyttely, joka esittelee kestävän kehityksen kysymyksiä arkkitehtuurin ja rakentamisen näkökulmasta.

Näyttelyn lähtökohtana on ajatus siitä, että kestävyys on paljon muutakin kuin ekologisia ratkaisuja ja energiatehokkuutta. Kestävyys merkitsee myös yhteisöjen sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä, kokonaisvaltaista jatkumoa, jossa perinteiden ja paikallisen kulttuurin vahvuudet yhdistyvät rakentavalla tavalla uusiin teknologian ja suunnittelun tuomiin mahdollisuuksiin.

Kestävyyden kysymys on samanaikaisesti sekä maailmanlaajuinen, kulttuurinen että paikallinen. Se koskee sekä suhdettamme ympäristöömme että suhdettamme toisiimme. Olemme erilaisten yhteisöjen jäseniä, naapuruston tasolla, kaupungin tasolla, kansallisella tasolla ja myös maiden rajat ylittävällä kansainvälisellä tasolla. Olemme aina myös jonkin kulttuurin jäseniä siihen liittyvine tapoinemme ja perinteinemme. Arkkitehtuuri ja rakennettu ympäristö tarjoavat puitteet sille, miten elämme.

Muutos pyrkii tarkastelemaan kestävyyden moninaisia ulottuvuuksia juuri arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun näkökulmasta ympäri maapalloa valittujen esimerkkikohteiden kautta. Tavoitteena on tuoda esille kysymyksen haastavuus ja monitahoisuus.

Näyttely käsittelee kestävyyden kysymystä viidellä eri tasolla: maailman, kulttuurin, kaupungin, yhteisön ja yksittäisen rakennuksen tasolla.

Esimerkkien avulla esitellään sekä erilaisia jo löydettyjä että vielä kehitteillä olevia ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää joko normaalitilanteessa, varauduttaessa tulevaan tai korjattaessa luonnonkatastrofien aiheuttamia tuhoja.

Kuten 52 mukaan valikoitunutta kohdetta osoittavat, reittejä kestävän lopputuloksen saavuttamiseksi on lukuisia.Aalto-yliopisto: Five Three House
Kilpailutyö 2012
Kuva: Aalto yliopisto ja Five Three House -työryhmä
Hollmén Reuter Sandmann: APE Learning Centre Rakentaminen aloitettu 2010.
Kuva: Hollmen Reuter Sandman Architects
Anttinen Oiva Arkkitehdit - Wood City - rakentaminen aloitetaan 2014