MATERIAL PÅ SVENSKA

 
 
Arkitekturspelet handlar om den finska arkitekturens decennier.
Spela arkitekturspelet på nätet!
 
 
Tio nycklar till arkitekturen framställar frågor, genom vilka du kan lära dig om olika byggnader.
Läsa Tio nycklar till arkitekturen!
 
 
Kolla detaljerna bjuder på arkitehturorientering för hela familjen. Kom på Arkitekturmuseet och leta fram arkitektoniska detaljerna på bilderna. Alla finns på museet!
Ladda ner från här!
 
 
Arkitekturens fyndlåda kompletterar arkitekturfostran för barn och ungdomar med nya innovativa metoder på ett sätt som uppmuntrar till att aktivt emperimentera och uppleva.
Läsa mera om Arkitekturens fyndlåda!

  
Världens bästä skola
I dessa arkitekturpedagogiska uppgifter granskas inlärning via skolbyggnader: i hurdana bebyggda miljöer sker inlär- ning? En hurdan fysisk miljö skapar bra förutsättningar för inlärning? Uppgifterna i läromaterialet ger enkla och lätta perspektiv för undersökning av och förståelse av arkitektur.
Läsa mera!
 
 
Sist updaterad 6.2.2019