SISUSTUSNÄYTTELYT Markkinointia näyttelyiden avulla

Tapiolan varhaisvuosina Asuntosäätiö järjesti asunto- ja sisustusnäyttelyitä, joissa esiteltiin yleisölle vastavalmistuneita asuntoja. Näiden sisustajina oli useita suuria huonekaluliikkeitä. Vuosittaisten näyttelyiden kautta yleisö sai paitsi käsityksen uusista asunnoista myös tietoa ajan sisustusvirtauksista. Asuntosäätiön järjestämiä näyttelyitä pidettiin kolmena perättäisenä toukokuuna vuodesta 1954 alkaen.

Ensimmäisessä näyttelyssä yleisö sai tutustua Revellin Mäntyviitaan ja Koulukallion rivitaloihin sekä Blomstedtin Kolmirinteeseen, Ervin Mäntytorniin, Tavion Viisikkoon ja Menninkäiseen. Ketju ja Mäntykulma jäivät keskeneräisinä näyttelyn ulkopuolelle. Sisustajina olivat Artek, Asko, Boman, Antti Nurmesniemi, Sokos, Stockmann ja Te-Ma.


As. Oy Koulukallio, sisustus Antti Nurmesniemi. Baarikeittiö oikealla. (Foto: Finlandia-Kuva/ MFA)


Toinen, vuoden 1955 näyttely keskittyi Tavion Otsonkallion asuntoihin sekä Sirenien Kontiontien ja Kimmeltien rivitaloasuntoihin. Näitä olivat sisustaneet Artek, Asko, Merivaara, Sokos, Stockmann ja Te-Ma.

Kolmas, toukokuun 1956 asunto- ja sisustusnäyttely esitteli Jorma Järven omakotityyppejä ja asuntoja K. A. Pinomaan Poutapolun sekä Suhosen ja Hyvärisen Nallenpolun pistetaloista. Sisustajat olivat samat kuin edellisenä vuonna.

Aikakauslehtien julkaisemien esittelyjen kautta tieto uusista rakennuksista ja niiden sisustusmahdollisuuksista levisi laajemmallekin. Sisustusideoiden lisäksi näyttelyt lisäsivät yleisön toiveita saada asunto uudelta alueelta. Lehdissä esitettiin myös kritiikkiä asuntoratkaisuja kohtaan, mikä oletettavasti edesauttoi asuntojen kehittelytyötä.