Tietosuojaseloste                                                   päivitetty 25.5.2018
Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus
 
1.  Rekisterinpitäjä

Suomen arkkitehtuurimuseo
 
Y-tunnus 0202269-2
Kasarmikatu 24
00130 Helsinki

 
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Pääkäyttäjä Ilona Hildén
Puhelin: 045 7731 0468
Sähköposti: ilona.hilden@mfa.fi
 
3. Käsittelijä
 
Gruppo oy
 
Y-tunnus: 2190176-4
Laivurinkatu 37
00150 Helsinki
 
4. Rekisterin nimi
Suomen arkkitehtuurimuseon Gruppo-asiakas- ja sidosryhmätietojärjestelmä

 
5. Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus
 
Gruppo-rekisterin käyttötarkoituksena on Arkkitehtuurimuseon yhteydenpito erilaisten sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa. Sidosryhmiin kuuluu arkkitehtuurialan toimijoita, kutsuvieraita, uutiskirjeen tilanneita asiakkaita, museon nykyisiä ja entisiä työntekijöitä sekä hallintoelimiin kuuluneita henkilöitä. Peruste henkilötietojen käsittelyyn on suostumus ja yleinen etu.

6. Rekisterin tietosisältö
 
Henkilön nimi ja sähköpostiosoite
 
7. Säännönmukaiset tietolähteet
 
Tietojen pohjana on aikaisempi Filemaker-pohjainen osoitteisto ja sähköpostilistat.
 
Rekisterin tiedot kerätään suoraan asiakkailta verkkolomakkeiden (uutiskirjeiden tilaus) ja kirjaston asiakasrekisteröintilomakkeen kautta.
 
Tietoja täydennetään ja päivitetään kontakteilta itseltään saatujen osoitemuutostietojen ja muiden asiaan liittyvien kontaktien yhteydessä saatujen tietojen perusteella. Organisaatioiden tietoja päivitetään muun muassa niiden omien ilmoitusten ja verkkosivustojen perusteella.
 
Halutessaan rekisterin sisältämät tiedot voi tarkastaa Suomen Arkkitehtuurimuseon Gruppo- pääkäyttäjän kautta.

8. Tietojen luovuttaminen ja siirto
 
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.
 
9. Rekisterin suojaus
 
Rekisterin tiedot on tallennettu Gruppo oy:n järjestelmään, joka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
 
Käyttöoikeudet rekisteriin ovat niillä yksikön palveluksessa olevilla
henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.
 
10. Tarkastus- ja korjausoikeus
 
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle.
 
Suomen arkkitehtuurimuseo oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön tiedon korjaamiseksi.
 
Kaikki tietosuojaselosteet>>