SUOMALAISEN ARKKITEHTUURIN LYHYT OPPIMÄÄRÄ

Uusi oppimateriaalipaketti antaa tiiviin kokonaiskuvan suomalaisen arkkitehtuurin historiasta. Paketti on maksuton ja ladattavissa Arkkitehtuurimuseon verkkosivuilta. Se sopii hyödynnettäväksi itsenäisesti tai osana opetusta. Museon yhteistyöpäällikkö Arja-Liisa Kaasinen esittelee tuoreen julkaisun.


Millainen oppimateriaalipaketti on kyseessä?
Nyt julkaistava oppimateriaalipaketti esittelee 47 huolellisesti valittua kohdetta tai käsitettä, jotka parhaiten kertovat suomalaisen arkkitehtuurin tarinaa. Hittilistaksi kutsumamme ”11 ohittamatonta” kertoo suomalaisen arkkitehtuurin perinnöstä vielä tiiviimmin. Esimerkiksi Senaatintori tai rintamamiestalo ovat keskeisiä käsitteitä kun puhumme suomalaisesta rakennetusta kulttuuriperinnöstä.
 
Kenelle oppimateriaalipaketti on suunnattu?
Olemme tehneet tämän perusoppimateriaalipaketin monikäyttöiseksi. Sen kautta kaikenikäiset oppijat eskarilaisesta yliopisto-opiskelijaan voivat tutustua kiehtovaan yhteiseen perintöömme. Oppimateriaali sopii itsenäiseen käyttöön tai opetuksen työkaluksi. Kokonaisuus antaa laadukasta yleistietoa esimerkiksi silloin, kun toiveena on esitellä keskeisiä arkkitehtuurikohteita ulkomaisille vieraille. Perheen lähilomaa suunniteltaessa voi tutkia, mitkä kohteista osuisivat sopivasti matkan varrelle.
 
Miksi se tehtiin?
Arkkitehtuurimuseon kokoelmat ovat kansainvälisestikin katsottuna ainutlaatuisen laajat. Talossa on valtavasti tietoa. On tärkeää miettiä, miten tämä asiantuntijuus voisi olla kaikkien käytettävissä. Nyt julkaistu oppimateriaalipaketti on yksi avain siihen, että rakennusperintömme ymmärrys voi laajentua kaikkien käyttöön.
 
Miten oppimateriaaleja voi hyödyntää opetuksessa?
Nykypäivän ilmiöpohjaiseen oppimiseen tämänkaltainen materiaali sopii hyvin. Opettajat voivat poimia siitä teemoja ilmiöoppimisen kohteeksi. Oppilaat voivat puolestaan helposti täydentää aihetta itsenäisellä tiedonhaulla esimerkiksi etsimällä kohteiden kuvia tai rakennuksiin liittyvää keskustelua. 
 
Otan esimerkiksi keskustakirjasto Oodin: oppimateriaalipaketti antaa siitä arkkitehtoniset perustiedot, mutta opettajalla on vapaus miettiä, miten hän haluaa käsitellä aihetta kokonaisuutena. Toki, niin haluttaessa, oppimateriaalipaketin voi opiskella tai luennoida läpi myös perinteisellä kronologisella tavalla. 
 
Mitkä ovat oppimateriaalipaketin valtakunnalliset ulottuvuudet?
On tärkeää tarkastella kotimaista rakennettua perintöä kokonaisuutena. Oppimateriaalipaketissa esitellyt kohteet sijaitsevat eri puolilla Suomea, ja on selvää, etteivät kaikki voi matkustaa katsomaan niitä. Verkkosivuillamme vapaasti ladattavissa oleva oppimateriaalipaketti on käytettävissä sijainnista riippumatta missä tahansa.
 
Miksi arkkitehtuurin ymmärtäminen on tärkeää?
Arkkitehtuuri ja rakennettu ympäristö kuuluvat kaikille. Mitä kiinnostuneempia ihmiset ovat rakennetusta ympäristöstä, sitä laadukkaampaa ympäristöä tulevaisuudessa rakennetaan. On tärkeää, että ihmiset ottavat kantaa asumisen, oppimisen ja työskentelyn tiloihin. Näin keskustelu laajenee, ja saamme luotua parempaa ja ihmisten toiveet huomioon ottavaa elinympäristöä tulevaisuudessa.
 
Millaisena itse näet museon roolin suhteessa kouluihin?
Näen Arkkitehtuurimuseon roolin tiedon jakajana, yhteistyökumppanina. On tärkeää, että mietimme jokaisen näyttelyn kohdalla, miten sisällöt avautuvat eri-ikäisille kokijoille. Ja koska kaikki eivät voi vierailla museossa, pyrimme myös jatkossa kertomaan erilaisia materiaaleja hyödyntäen kokoelmiemme sisällöistä ja suomalaisen arkkitehtuurin perinnöstä.
 
Lataa paketti