ARKKITEHTUURIN ANSIOMERKKI ARKISTONHOITAJA ELINA STANDERTSKJÖLDILLE 
 
 
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on myöntänyt Arkkitehtuurin ansiomerkin Arkkitehtuurimuseon arkistonhoitajalle, filosofian lisensiaatti Elina Standertskjöldille poikkeuksellisen ansiokkaasta toiminnasta arkkitehtuurin alalla.


FL Elina Standertskjöld ja FT Timo Tuomi palkittiin Arkkitehtuurin ansiomerkillä.
Kuva: Taavi Lindfors / SAFA
 

Ansiomerkin myöntämistä perustellaan Arkkitehtuurimuseossa vuosikymmeniä työskennelleen Elina Standertskjöldin pitkäjänteisellä työllä rakennustaiteen näkyvyyden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseksi.
 
Standertskjöldin kolmiosainen Arkkitehtuurin vuosikymmenet -kirjasarja saa ansiomerkin myöntäjiltä erityiskiitosta: suomalaista arkkitehtuuria vuosilta 1900–1980 esittelevä kirjasarja on helposti lähestyttävä. Standertskjöld kirjoittaa arkkitehtuurista arkisen yksinkertaisesti, silti tarkan asiantuntevasti ja mukaansatempaavasti.
 
Perusteluissa kiitellään myös Standertskjöldin taitoa lähestyä käsittelemiään aiheita tavalla, joka tuo historian osaksi nykyhetkeä:
 
Kuten suunnitteilla olevan uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon yhteydessä on todettu, alan museossa ajattelu yhdistyy tekemiseen ja muistaminen uuden luomiseen. Museo haastaa ja auttaa katsomaan maailmaa myös suunnittelijan katseella. Arkkitehtuuri koskettaa kaikkia, ja sillä on vahva rooli yhteiskuntamme rakentamisessa. Tätä viestiä Elina Standertskjöld on linjakkaasti toteuttanut työssään.
 
Elina Standertskjöld iloitsee saamastaan tunnustuksesta.
 
- Tunnustus merkitsee minulle paljon ja olen erityisen kiitollinen siitä, että sen myöntää Suomen Arkkitehtiliitto. Se tarkoittaa, että kirjani ovat tavoittaneet yleisönsä, sanoo Elina Standertskjöld kiitospuheessaan.
 
- Näen tämän tunnustuksena ja arvostuksen osoituksena myös koko Arkkitehtuurimuseon kokoelmatyölle.
 
- Suurin osa kirjallisesta tuotannostani perustuu museon kokoelmien tutkimiseen ja tuntemiseen. Laaja joukko tutkijoita ja museon henkilökuntaa on vuosien ajan pystynyt hyödyntämään aineistoja, joita arkkitehdit ja heidän omaisensa ovat lahjoittaneet.
 
- Tunnustus tulee juuri oikeaan aikaan nyt, kun uuden museon konseptia kehitetään. Se osoittaa, että arkkitehdit antavat arvon museon kokoelmille, ja tukee käsitystä siitä, että piirustusten ja kuva-aineistojen kartuttamisen ja hoidon tulee olla keskeisessä asemassa myös uudessa museossa.

Lue Suomen arkkitehtiliiton tiedote


Suomen arkkitehtiliitto SAFA:n myöntämä ansiomerkki on tarkoitettu tunnustukseksi arkkitehdille tai henkilölle, joka on ansiokkaalla tavalla edistänyt rakennustaiteen tavoitteita paikallisella, kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. Palkittava toiminta on liittynyt arkkitehdin ammatilliseen tai yleiseen kulttuurityöhön. Kyseessä voi olla myös yksittäinen esimerkillinen arkkitehtuuriteko.