Tällä sivulla voit tutustua virtuaalisesti Alvar Aallon jalostettu maisema -näyttelyn kohteisiin ja teemoihin. Sivulta voit myös ladata materiaalit etäopetuksen tueksi.

Bongaa maiseman helmet ja jaa valokuva kohteesta

Millaisia maisemia Alvar Aalto suunnitteli? Miltä ne näyttävät nyt? Minkälaisena koet itse Alvar Aallon jalostetun maiseman? Kartasta näet, missä näyttelyn pohjalta valitut Alvar Aallon jalostetut maisemat Suomessa sijaitsevat. Suosittelemme tutustumaan kohteisiin virtuaalisesti tällä sivulla ja Google Mapsissa seikkaillen tai omatoimisesti kävellen.

Valokuvahaaste: Jaa kuva lähistölläsi sijaitsevasta kohteesta ja kerro omin sanoin, minkälaisia ajatuksia kohde sinussa herättää. Vaihtoehtoisesti voit myös jakaa kuvan, jonka olet ottanut kohteesta aikaisemmin. Käytä aihetunnistetta #AlvarAallonJalostettuMaisema ja merkitse julkaisuun myös Arkkitehtuurimuseo. Julkaisemme jaettuja kuvia ja kertomuksia sosiaalisen median kanavissa tulevien viikkojen aikana.

Tutustu Alvar Aallon maiseman helmiin klikkailemalla niitä kartalla. Jokaisesta kohteesta avautuu tietolaatikko, joihin on piktorgrammein merkitty ne keinot, joita Alvar Aallo käytti maiseman jalostamiseen. Kohteet ja niidet tiedot löydät listattuna myös täältä.

Alvar Aallon maiseman jalostamisen keinot

Suomalainen arkkitehti Alvar Aalto (1898–1976) lähestyi maisemaa arkkitehtuurin näkökulmasta. Lähtökohtana oli aina rakennuspaikan luonne. Aalto suunnitteli rakennustensa lähiympäristöä rakennusten sisätilojen laajentumana ja laajempaa ympäristöä maisemasta käsin.

Alvar Aalto käsitteli maisemaa puutarhataiteen, maisema-arkkitehtuurin ja maisemansuunnittelun keinoin – ei ainoastaan parantaen, vaan ottamalla huomioon myös paikan historiallisen ulottuvuuden. Hän luotti kokemukseen ja hyödynsi hyviksi katsomiaan keinoja useammin kuin kerran. Alla listatuista piktogrammeista näet, millaisia keinoja kussakin kohteessa on hyödynnetty.

Ääriviiva

Alvar Aallon piirtämissä luonnoksissa rakennukset yhdistyvät maiseman ääriviivoihin, toistavat tai korostavat niitä – joskus jopa luovat niitä.

Maamerkki

Maanmerkki toimii maisemassa kompassina. Se viestii jo kauas, missä seuraava kirkonkylä on. Urbaanissa maisemassa se auttaa suunnistamaan.

Teatteri

Antiikin kreikkalainen ulkoilmateatteri edusti Aallolle syvempää ajatusta sekä teatterista että sosiaalisesta kanssakäymisestä.

Terassit ja porrastukset

Terassointi on maiseman muokkaamista sovittamalla rakennukset ympäröivän maaston muotoihin. Aalto leikitteli maastokartoilla ja hyödynsi niiden korkeuskäyriä muokatessaan porrastuksia ja terasseja.

Vesipeili

Pienikin vesiaihe tuo puutarhaan elämän. Maisemaa luodessaan Aalto hyödynsi vettä eri tavoin. Vesiaihe saattoi olla peilimäinen pinta, kanaalimainen virtaus tai suihkulähde.

Maan muodot – topografia

Maan muodot antoivat Alvar Aallolle ymmärryksen paikan luonteesta. Tämä oli kaiken suunnittelun lähtökohta. Kartat olivat työvälineitä maan pinnanmuotojen ja -laadun yksityiskohtaiseen tarkasteluun.

Raunio

Kasvillisuuden peittämät rauniot ilmaisivat luonnon elinvoimaisuutta, kykyä ottaa haltuun ihmisen aikaansaannokset. Aallon mielestä rakennus sai lopullisen muotonsa vasta ja ajan ja kasvillisuuden myötä.

Metsä, kalliot, vesistöt

Alvar Aalto rinnasti suomalaisen maiseman metsineen ja järvineen osaksi puutarhaa. Rakennetut ja luonnontilaiset elementit limittyivät suunnitelmissa toisiinsa.

Alvar Aallon jalostettu maisema -näyttelyn opastetut kierrokset

Alvar Aallon jalostettu maisema -näyttelyn opetusmateriaalit

Haluatko hyödyntää Alvar Aallon jalostettu maisema -näyttelyn teemoja ja kohteita etäopetuksessa? Näyttelyn opetusmateriaalipaketti sisältää yksilö- ja ryhmätehtäviä. Se soveltuu erityisen hyvin osaksi peruskoulun ja lukion kuvataiteen opetusta (KU2 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt) lähi- ja etäopetuksessa. Lataa opetusmateriaali täältä


/

Alvar Aallon jalostettu maisema
Näyttely Arkkitehtuurimuseossa 25.09.2019–12.04.2020

Arkkitehtuurimuseon päänäyttely esittelee kansainvälisesti tunnetuimman arkkitehtimme Alvar Aallon (1898–1976) suunnittelusta harvemmin nähtyä puolta: arkkitehtuurin yhteyttä ympäröivään maisemaan ja luontoon. Näyttelykonseptin on luonut Tom Simons ja kuraattorina toiminut Teija Isohauta.  Näyttely on toteutettu Arkkitehtuurimuseon ja Alvar Aalto -säätiön yhteistyönä. Se nähdään Alvar Aalto -museossa Jyväskylässä 15.5.-13.9.2020.