Alusta-paviljonki

Ihmisten ja pörriäisten yhteiseloa Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon yhteisellä kesäpihalla

Alusta-paviljonki tarjoaa virkistäytymispaikan keskellä kaupunkia pörriäisille, mönkiäisille ja ihmisille. Museopihalla pääsee nauttimaan kesän ajan yli tuhannen kasvin loistosta sekä pohtimaan paikkaamme osana ihmistä laajempaa yhteisöä.

Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon välisellä museopihalla oleva Alusta-paviljonki tarkastelee luonnon ja kulttuurin yhteen kietoutuvaa luonnetta. Alusta tarjoaa tilan ihmisen ja muunlajisten eliöiden kohtaamisille. Paviljonki on avoinna yleisölle kesäkuusta 2022 lokakuuhun 2023.

Alusta-paviljonki on rakennettu savesta sen erilaisissa muodoissa: poltettuina ja polttamattomina tiilinä sekä massiivisavimuurina. Se tarjoaa kasvualustan pölyttäjäystävälliselle niitylle sekä tapahtumapaikan ympäristökeskustelulle kaikenikäisen ihmisyleisön kanssa. Paviljonki syntyi monialaisen työryhmän voimin Suomi/Koivisto arkkitehtien luotsaamana.

Paviljonki luotiin mahdollisimman ekologisin keinoin ja sen rakennusmateriaaleina käytettiin savea ja puuta. Rakenteet tarjoavat elintilaa ihmisille, kasveille ja hyönteisille. Kasvillisuus muovaa osaltaan tilaa ja vastaa samalla pölyttäjähyönteisten ravinnon ja suojan tarpeisiin. Hajottajasienet osallistuvat luonnon kiertokulun ylläpitämiseen ja osaltaan luovat koteja ja ravintoa hyönteisille. Projekti tehdään yhteistyössä Helsingin yliopiston ekologian tutkijoiden kanssa ja sen tavoitteena on lisätä luonnon monimuotoisuutta kaupunkiympäristössä. Projektissa tuodaan esiin maaperän ja sen eliöiden olennaista merkitystä ekosysteemin hyvinvoinnille.

Alusta tarjoaa tilan pohdiskella paikkaamme osana ihmistä laajempaa yhteisöä. Paviljonki muovautuu yhteistyössä kasvien, ihmisvieraiden, luonnonprosessien ja ajankulun kanssa. Yleisö pääsi kevään 2022 aikana mukaan rakentamaan paviljonkia sekä hoitamaan maata ja kasveja. Kesäkaudella 2022 Alusta-paviljongissa järjestetään savityöpajoja lapsiperheille, helsinkiläisen Tölöläbin konserttisarja, arkkitehtuurin kesäkoulu nuorille sekä keskusteluohjelmaa aikuiselle yleisölle rakentamisen ja luonnon monimuotoisuuden teemojen äärellä. 

Alusta on osa arkkitehti Maiju Suomen taiteellista väitöskirjatutkimusta Aalto-yliopiston Muotoilun laitoksella. Samalla se toimii koelaboratoriona arkkitehti Elina Koiviston luonnonmateriaalien rakennuskäyttöä tarkastelevassa tutkimuksessa. Kokonaisuus on osa Suomen Akatemian Hyvinvointia biodiversiteetti-interventioilla (BIWE) -hanketta, jossa palautetaan kokein mikrobiologista monimuotoisuutta tiheästi asutuille alueille ja tutkitaan ekologista ja ihmisen hyvinvointia. Projekti toteutetaan yhteistyössä Raision seudun koulutuskuntayhtymän savirakentajalinjan sekä Aalto-yliopiston muotoilun laitoksen opiskelijoiden kanssa. Hankkeen toteutuksessa ovat mukana Abl-Laatat, Fiskars, Helsingin yliopisto, Hyötykasviyhdistys, Iki Carbon, Ilmarinen, Kekkilä Oy, Kääpä Biotech, Rudus Oy, Stark Suomi Oy j, Suomen pintakäsittely, Uula Color Oy ja Wienerberger Oy. 

Tutustu suomi/koivisto arkkitehtien verkkosivuihin
Tutustu Suomen Akatemian hankkeen sivuihin

Ohjelma

A&DO – Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskus kutsuu kesäkaudella 2022 perheitä, lapsia ja nuoria käsittelemään ympäristötunteita arkkitehtuurin ja muotoilun keinoin. Työpajan teemoja kestävää elämäntapaa, kaupunkiluontoa ja hyvää lähiympäristö käsitellään ulkona museoiden kesäpihan paviljongissa yhdessä oppien. Työskentelymateriaalina on savi, joten osallistujan on hyvä varautua asiaankuuluvalla ja säänmukaisella vaatetuksella ja varustuksella.

Muutoksen tekijät – ympäristömyönteisen ajattelun savityöpaja
Lauantai 13.8.2022 | non-stop 

suomeksi | vapaa pääsy

Siirry tapahtumaan

Ympäristöfilosofi Sanna Lehtinen Aalto-yliopistosta on keskustelemassa estetiikasta, ympäristösuhteesta ja muutoksen mahdollisuudesta.

Keskusteluja Alusta-paviljongissa: Estetiikka ja ympäristökriisi
keskiviikko 17.8. klo 18
englanniksi | vapaa pääsy

Taiteiden yön ohjelmaa Alusta-paviljogissa: klo 20 keskustelu ympäristökriisin herättämistä tunteista ja taiteesta välineenä niiden kohtaamiseen. Puhujina dosentti Panu Pihkala Helsingin yliopistosta ja taiteilija Patrik Söderlund IC-98 taitelijaduosta. Auringon laskiessa kello 22 esitetään taiteilijaduo IC-98:n teos nimeltä ’Näkymä vastarannalta’.

Taiteiden yö Alusta-paviljongissa
torstai 18.8. klo 20 & klo 22
suomeksi | vapaa pääsy

Tulevaisuus, toivo, puu ja musiikki. Musiikkia puusta -konserttisarja kutsuu mielikuvamatkalle puuarkkitehtuuriin pariin. Arkkitehtuurimuseon ja ympäristöministeriön yhteinen konserttisarja jatkuu kolmella Tölöläbin esiintymisellä Alusta-paviljongissa.

Musiikkia puusta: Tölöläb
Sunnuntait 21.8. ja 28.8.2022 klo 15–17 
Maksuton | Ennakkoilmoittautuminen

Siirry tapahtumaan

Dosentti Elisa Aaltola Turun yliopistosta on keskittynyt eläin- ja ympäristökysymyksiin sekä moraalipsykologiaan. Hän puhuu ihmisen ja muunlajisten eläinten suhteesta.

Keskusteluja Alusta-paviljongissa:
Ihmisen ja muunlajisten eläinten suhteesta
lauantai 27.8.2022 klo 15

suomeksi | vapaa pääsy

Keskustelu luontokadosta ja kaupunkiympäristöjen suunnittelijoiden mahdollisuuksista vastata siihen. Puhujina maisemasuunnittelun ja ekologian apulaisprofessori Elisa Lähde Aalto-yliopistosta sekä kaupunkiekologian dosentti ja erikoistutkija Kati Vierikko Suomen ympäristökeskuksesta.

Keskusteluja Alusta-paviljongissa:
Luontokato & kaupunkisuunnittelu

keskiviikko 31.8. klo 18
suomeksi / vapaa pääsy

Mitä tapahtuisi, jos lakkaisimme näkemästä rakennusmateriaalit meistä irrallisina vapaasti hyödynnettävinä ja hävitettävinä resursseina? Kuinka voisimme pitää paremmin huolta rakennuksistamme ja niissä olevista materiaaleista, ja kuinka ne voisivat vastaavasti pitää meistä huolta? Millainen arkkitehtuuri sitoo meidät aineelliseen todellisuuteemme? Ohjelmassa on keskustelu materiaalien roolista arkkitehtuurissa sekä johdatus paviljongin materiaaleihin; saveen ja biohiileen. Puhujina Matti Kuittinen, arkkitehti, professori (adjunct), resurssitehokas rakentaminen ja ympäristövaikutukset, Aalto-yliopisto sekä Elina Koivisto, arkkitehti ja rakennusopin yliopisto-opettaja, Aalto-yliopisto. Tapahtuma on osa Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon Helsinki Design Week -ohjelmaa.

Keskusteluja Alusta-paviljongissa:
Huolenpito, arkkitehtuuri ja materiaalisuus

perjantai 2.9.2022 klo 17
englanniksi | vapaa pääsy

Rakentamisen negatiivisten vaikutusten minimoiminen ei riitä – miten arkkitehtuuri voi edistää yhteisön ja ympäristön hyvinvointia? Miten suunnittelu muuttuu, kun se perustuu myötätuntoon? Puhujina Sofie Pelsmakers, apulaisprofessori kestävä arkkitehtuuri ja asuntosuunnittelu, Tampereen yliopisto sekä Maiju Suomi, arkkitehti ja väitöskirjatutkija, Aalto-yliopisto. Tapahtuma on osa Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon Helsinki Design Week -ohjelmaa.

Keskusteluja Alusta-paviljongissa:
Arkkitehtuuri ja empatia

lauantai 3.9.2022 klo 15
englanniksi / vapaa pääsy

Kuinka suunnittelijan ajattelu muuttuu näkökulman laajetessa ihmiskeskeisestä kohti muuta elollista ja elotonta luontoa? Miten käy tekijyyden, kun lopputulos muovautuu vuorovaikutuksessa luonnonprosessien, kasvien ja eläinten toiminnan kanssa. Millainen rooli materiaaleilla on tekemisessä? Aiheesta keskustelemassa taiteeseen, tutkimukseen ja muotoilukäytäntöön erikoistunut muotoilun professori (Associate Professor) Maarit Mäkelä, arkkitehti ja väitöskirjatutkija Maiju Suomi sekä Aalto-yliopiston taiteen kandidaatti Aarni Tujula. Tapahtuma on osa Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon Helsinki Design Week -ohjelmaa.

Keskusteluja Alusta-paviljongissa:
Muotoilua ihmistä laajemmassa maailmassa
keskiviikko 7.9.2022 klo 17

englanniksi / vapaa pääsy

Pohdimme yhdessä Vapaa- ja You Tell Me -kollektiivien sekä Aalto-yliopiston arkkitehtuurin historian professori Panu Savolaisen kanssa, kuinka arkkitehtuuri voi edistää ympäristökeskustelua ja olla osaltaan rakentamassa uutta luontosuhdetta.

Keskusteluja Alusta-paviljongissa:
Arkkitehtuuri ympäristökeskustelun välineenä
keskiviikko 14.9.2022 klo 17, Arkkitehtuurimuseon iso näyttelysali

suomeksi / vapaa pääsy

Saavutettavuus

Alusta-paviljonki sijaitsee Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon yhteisellä sisäpihalla, joka on julkista kaupunkitilaa. Paviljonkirakennus ei ole yksi yhteinäinen tila, vaan koostuu erilaisista tiloista ja rakenteista. Rakennuksessa ei ole varsinaisia seiniä tai kattoa. Paviljonki on rakennettu pääosin savesta ja puusta sekä erilaisista kasveista ja istutuksista, joiden tarkoituksena on houkutella paviljonkiin myös hyönteisiä. Paviljonki on rakennettu epätasaisen mukulakivetyksen päälle. Paviljonkirakennukseen on kolme eri sisäänkäyntiä, jotka ovat leveydeltään 113–134 senttimetriä. Sisäänkäynnit johtavat paviljonkirakennuksen keskelle, jossa on hyvin tilaa kääntymiseen. Paviljonkirakennuksen sisällä on muutama kapeampi reitti ja syvennys, jotka ovat leveydeltään 80–131 senttimetriä. Paviljonki rakenteiden päällä voi istua tai käyttää laskutasoina. Varsinaisia tuoleja tai pöytiä tilassa ei ole. Lähin julkinen esteetön ja sukupuolineutraali WC sijaitsee Arkkitehtuurimuseolla.