Alusta-paviljonki

Ihmisten ja pörriäisten yhteiseloa Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon yhteisellä kesäpihalla

Alusta-paviljonki tarjoaa virkistäytymispaikan keskellä kaupunkia pörriäisille, mönkiäisille ja ihmisille. Museopihalla pääsee nauttimaan kesän ajan yli tuhannen kasvin loistosta sekä pohtimaan paikkaamme osana ihmistä laajempaa yhteisöä.

Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon välisellä museopihalla oleva Alusta-paviljonki tarkastelee luonnon ja kulttuurin yhteen kietoutuvaa luonnetta. Alusta tarjoaa tilan ihmisen ja muunlajisten eliöiden kohtaamisille. Paviljonki on avoinna yleisölle kesäkuusta 2022 lokakuuhun 2023.

Alusta-paviljonki on rakennettu savesta sen erilaisissa muodoissa: poltettuina ja polttamattomina tiilinä sekä massiivisavimuurina. Se tarjoaa kasvualustan pölyttäjäystävälliselle niitylle sekä tapahtumapaikan ympäristökeskustelulle kaikenikäisen ihmisyleisön kanssa. Paviljonki syntyi monialaisen työryhmän voimin Suomi/Koivisto arkkitehtien luotsaamana.

Paviljonki luotiin mahdollisimman ekologisin keinoin ja sen rakennusmateriaaleina käytettiin savea ja puuta. Rakenteet tarjoavat elintilaa ihmisille, kasveille ja hyönteisille. Kasvillisuus muovaa osaltaan tilaa ja vastaa samalla pölyttäjähyönteisten ravinnon ja suojan tarpeisiin. Hajottajasienet osallistuvat luonnon kiertokulun ylläpitämiseen ja osaltaan luovat koteja ja ravintoa hyönteisille. Projekti tehdään yhteistyössä Helsingin yliopiston ekologian tutkijoiden kanssa ja sen tavoitteena on lisätä luonnon monimuotoisuutta kaupunkiympäristössä. Projektissa tuodaan esiin maaperän ja sen eliöiden olennaista merkitystä ekosysteemin hyvinvoinnille.

Alusta tarjoaa tilan pohdiskella paikkaamme osana ihmistä laajempaa yhteisöä. Paviljonki muovautuu yhteistyössä kasvien, ihmisvieraiden, luonnonprosessien ja ajankulun kanssa. Yleisö pääsi kevään 2022 aikana mukaan rakentamaan paviljonkia sekä hoitamaan maata ja kasveja. Kesäkaudella 2022 Alusta-paviljongissa järjestetään savityöpajoja lapsiperheille, helsinkiläisen Tölöläbin konserttisarja, arkkitehtuurin kesäkoulu nuorille sekä keskusteluohjelmaa aikuiselle yleisölle rakentamisen ja luonnon monimuotoisuuden teemojen äärellä. 

Alusta on osa arkkitehti Maiju Suomen taiteellista väitöskirjatutkimusta Aalto-yliopiston Muotoilun laitoksella. Samalla se toimii koelaboratoriona arkkitehti Elina Koiviston luonnonmateriaalien rakennuskäyttöä tarkastelevassa tutkimuksessa. Kokonaisuus on osa Suomen Akatemian Hyvinvointia biodiversiteetti-interventioilla (BIWE) -hanketta, jossa palautetaan kokein mikrobiologista monimuotoisuutta tiheästi asutuille alueille ja tutkitaan ekologista ja ihmisen hyvinvointia. Projekti toteutetaan yhteistyössä Raision seudun koulutuskuntayhtymän savirakentajalinjan sekä Aalto-yliopiston muotoilun laitoksen opiskelijoiden kanssa. Hankkeen toteutuksessa ovat mukana Abl-Laatat, Fiskars, Helsingin yliopisto, Hyötykasviyhdistys, Iki Carbon, Ilmarinen, Kekkilä Oy, Kääpä Biotech, Rudus Oy, Stark Suomi Oy j, Suomen pintakäsittely, Uula Color Oy ja Wienerberger Oy. 

Tutustu suomi/koivisto arkkitehtien verkkosivuihin
Tutustu Suomen Akatemian hankkeen sivuihin

Saavutettavuus

Alusta-paviljonki sijaitsee Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon yhteisellä sisäpihalla, joka on julkista kaupunkitilaa. Paviljonkirakennus ei ole yksi yhteinäinen tila, vaan koostuu erilaisista tiloista ja rakenteista. Rakennuksessa ei ole varsinaisia seiniä tai kattoa. Paviljonki on rakennettu pääosin savesta ja puusta sekä erilaisista kasveista ja istutuksista, joiden tarkoituksena on houkutella paviljonkiin myös hyönteisiä. Paviljonki on rakennettu epätasaisen mukulakivetyksen päälle. Paviljonkirakennukseen on kolme eri sisäänkäyntiä, jotka ovat leveydeltään 113–134 senttimetriä. Sisäänkäynnit johtavat paviljonkirakennuksen keskelle, jossa on hyvin tilaa kääntymiseen. Paviljonkirakennuksen sisällä on muutama kapeampi reitti ja syvennys, jotka ovat leveydeltään 80–131 senttimetriä. Paviljonki rakenteiden päällä voi istua tai käyttää laskutasoina. Varsinaisia tuoleja tai pöytiä tilassa ei ole. Lähin julkinen esteetön ja sukupuolineutraali WC sijaitsee Arkkitehtuurimuseolla.