JOHDANTO JULISTEKOKOELMAAN JA SEN HISTORIAAN

Arkkitehtuurimuseon (aik. Suomen rakennustaiteen museo) kokoelmissa oleva varhaisin juliste liittyy Eliel Saarisen muistonäyttelyyn 2.-11.6. 1955. Museo perustettiin vasta vuotta myöhemmin ja omat tilat se sai Puistokatu 4:stä 1957. Tästä syystä museon ensimmäiset näyttelyt pidettiin Taidehallissa. Toinen 1950-luvulta säilynyt juliste on 1958 painettu ”Suomi rakentaa 2”-näyttelyn tyylikäs suurikokoinen painate. Siinä on arkkitehti Aulis Blomstedtin piirtämä harmonikaalinen tutkielma. Vastaavien tutkielmien pohjalta Blomstedt suunnitteli sittemmin museon ensimmäisen logon, johon nykyinenkin perustuu.

Museon perustamisen jälkeen näyttelytoiminta pääsi nopeasti käyntiin, mikä näkyy myös julisteiden määrässä. Kansainvälinen näyttelyvaihto aloitettiin sekin jo 1957-58. Ulkomaille vietiin ”Arkkitehtuuria Suomessa” -näyttely sekä Eliel Saarisen muistonäyttely. Näistä on säilynyt yhteensä neljä julistetta. 1960-luvulta on säilynyt kahdeksan kotimaan näyttelyiden julistetta sekä tuplamäärä ulkomaanesitysten julisteita. Tämän jälkeen julisteiden määrä kasvoi vuosi vuodelta saavuttaen 1980-luvulla huippunsa. Silloin niitä painettiin peräti 79 (kotimaa) + 52 (ulkomaat). 2000-luvulle tultaessa julisteiden merkitys on vähentynyt tiedottamisen siirtyessä yhä enemmän verkkoon. Osa uusimmista julisteista on toteutettu digitulosteina, vain muutaman kappaleen painoksena.

Museon omaa tuotantoa olevien näyttelyiden julisteet suunnitteli 2000-luvulle asti yleensä kunkin näyttelyn suunnitellut arkkitehti tai museon näyttelytoimisto. Niihin ei kuitenkaan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ole merkitty suunnittelijoiden nimiä.

Ulkomaille lähetettyjen kiertonäyttelyiden suhteen julisteiden suunnittelukäytäntö on ollut kirjavaa. Näyttelyn ulkomaiselle organisaattorille toimitettiin yleensä valmis julistepohja, jonka teksti vaihdettiin paikalliselle kielelle ja päivämäärät muutettiin. Joissain harvoissa tapauksissa paikallinen esille asettaja teetätti kokonaan oman julisteen.

Ulkomailta Arkkitehtuurimuseoon tuotettujen valmiiden näyttelyiden julisteet suunniteltiin myös useimmiten museon näyttelytoimistossa. Joissakin tapauksissa käytettiin näyttelyn tuottajan alkuperäistä julistedesignia, johon muutettiin vain kieli ja päivämäärät.

Julisteiden koot ja materiaalit ovat vaihdelleet näyttelystä toiseen, minkäänlaista pitempiaikaista standardikokoa ei ole otettu käyttöön. Museon omiin näyttelyihin liittyvät julisteet edustavat tasokasta taidegrafiikkaa, joka peilaa kunkin vuosikymmenen graafisia tyylisuuntia. Hienoina esimerkkeinä mainittakoon professori Juhani Pallasmaan 1960-ja 1970-luvuilla suunnittelemat julisteet. Pallasmaa työskenteli museon näyttelyarkkitehtina useaan otteeseen 1950-luvun lopulta 1970-luvulle asti.

Museon julisteet luetteloitiin syksyllä 2012. Niistä ei ole koskaan tehty minkäänlaista tutkimusta tai näyttelyä. Nyt kun niistä kerätty tieto on helposti saatavilla, tämä puute toivottavasti korjaantuu. Tässä tietopaketissa olevat 83 julistetta ovat arkiston henkilökunnan valitsemia.

1950-luku

1960-luku

 

1980-luku

1990-luku

2000-luku