13-54, Yrjö Lindegren, Kolmio Oy, Helsingin keskusalueen asemakaavaehdotus

Helsingin keskusalueen asemakaavasuunnitelma

Helsinki 1954
Yrjö Lindegren, Erik Kråkström

Suunnitelmassa esitettiin mm., että Töölönlahden eteläpuolella sijaitsevaa ratapiha-aluetta käytettäisiin osittain linja-autoasemana, kulttuurielämän alue sijoitettaisiin sisälahtien ympärille ja urheilu- ja virkistysalueet Töölönlahden pohjoispuolelle. Liikennesuunnitelmassa keskeinen sija on rautatien viereen sijoitetulla keskusväylällä, joka yhdistää kaupungin katuverkon ja valtakunnan runkotieverkon. Eduskuntatalon eteen muodostuisi kolmitasoinen liikennesolmu.

13-3860 d, Erik Kråkström, Yrjö Lindegren, Helsingin keskustasuunnitelma

Yhdyskuntasuunnittelussa Kråkström korosti maisema-arkkitehtuurin osaa viihtyvän elinympäristön muokkaajana.
Kuva: SRM

13-54, Yrjö Lindegren, Kolmio Oy, Helsingin keskusalueen asemakaavaehdotus
80-943, Erik Kråkström, Simo Rista, Lähderanta

Lähderannan asuinalue

Espoo 1961–66
Erik Kråkström, Ahti Korhonen

Alueen kokonaisuuden kannalta olennaista on, että sama arkkitehti on suunnitellut sekä kaavan että rakennukset. Tuolloisten suunnitteluihanteiden mukaisesti alueella limittyvät erilaiset asuintalotyypit. Kun rakennuskorkeudet ja talojen suuntaukset vaihtelevat hallitusti, kokonaisvaikutelma on sekä kurinalainen että vapautunut. Rakennukset ovat arkkitehtonisesti yhtenäisiä mutta silti persoonallisempia kuin lähiöiden talot yleensä.

83-1119, Erik Kråkström, Ahti Korhonen, Simo Rista, Lähderanta

Kuva: SRM

80-943, Erik Kråkström, Simo Rista, Lähderanta