Arkistoja

Asuntosäätiön arkisto, lehtileikearkisto, valokuva-arkisto. Espoo.
Espoon kaupunginmuseon valokuva-arkisto. Espoo.
Espoon rakennusvalvontaviraston arkisto. Espoo.

Sanoma- ja aikakauslehtiä

Arkkitehti 1956, nro 1-2.
Arkkitehti 1957, nro 6-7.
Arkkitehti 1959, nro 1-2.
Arkkitehti 1959, nro 10-11.
Arkkitehti 1960, nro 4-5.
Arkkitehti 1961, nro 7-8.
Arkkitehti 1961, nro 12.
Arkkitehti 1963, nro 7-8.
Arkkitehti 1964, nro 4-5.
Arkkitehti 1964, nro 7-8.
Arkkitehti 1966, nro 9–10.
Arkkitehti 1969, nro 1.
Arkkitehti 1970, nro 1.
Arkkitehti 1985, nro 8.
Arkkitehti 1989, nro 2.

Asuntomme 10.6.1955.
Asuntopolitiikka 1955, nro 2. (ym.)
Helsingin Sanomat 14.4.1956.
Iltasanomat 20.1.1955.

Kaunis Koti 1954, nro 3.
Kaunis Koti 1954, nro 5.
Kaunis Koti 1954, nro 6.
Kaunis Koti 1955, nro 4.
Kaunis Koti 1956, nro 4.
Kaunsi Koti 1957, nro 4.
Kaunis Koti 1958, nro 6.
Kaunis Koti 1960, nro 6.
Kaunis Koti 1962, nro 3.
Kaunis Koti 1964, nro 5.
Kaunis Koti 1965, nro 1.
Kaunis Koti 1965, nro 6.

Kotiliesi, heinäkuu 1954.
Kunnallistekniikka 1955, nro 2.
Palkkatyöläinen 28.4.1955.
Rakennusinsinööri 11 (1955) : 4.
Rakennustaito 1954, nro 6.
Rakennustekniikka 1964, nro 13-14.
Suomen kunnallislehti 1955, nro 3.

Kirjallisuutta

Ahmavaara, Anna-Liisa: Asumme lähellä luontoa. Otava Helsinki 1966.

Hertzen, Heikki von. Koti vaiko kasarmi lapsillemme. Väestöliiton julkaisuja n:o 15. Helsinki 1946.

Hurme, Riitta. Suomalainen lähiö Tapiolasta Pihlajamäkeen. Helsinki 1991.

Meurman, Otto-Iivari. Asemakaavaoppi. Otava Helsinki 1947.

Ruokonen, Ria: Tapiolan maisemasuunnittelu. Teoksessa Sankaruus ja arki – Suomen 50-luvun miljöö. SRM Helsinki 1994.

Ruokonen, Ria: Kädenjälkiä maisemassa – Tapiolan viheralueet. Teoksessa Tapiola, elämää ja arkkitehtuuria. Rakennustieto Helsinki 2003.

Sarjakoski, Helena. Rationalismi ja runollisuus. Aulis Blomstedt ja suhteiden taide. Rakennustieto Helsinki 2003.

Tuomi, Timo, toim. Tapiola, elämää ja arkkitehtuuria. Rakennustieto 2003.

Tuomi, Timo. Tapiola, puutarhakaupungin vaiheita, arkkitehtuuriopas. Espoon kaupunginmuseo 1992.