Kulttuurin kummilapset

Jokaisella vuonna 2020 tai sen jälkeen syntyvällä helsinkiläisellä lapsella on oma kulttuurikummi. Kulttuurikummi kutsuu lapsen joka vuosi vähintään kahteen tapahtumaan. Tapahtumat suunnitellaan lapsen kehitysvaiheelle sopiviksi ja ne tukevat koko perheen hyvinvointia.    

Kulttuurikummi määräytyy lapsen syntymävuoden mukaan. Mukana on yli 30 taide- ja kulttuuritoimijaa. Kulttuurikummit kehittävät toimintaa yhdessä mukana olevien perheiden, äitiys- ja lastenneuvoloiden sekä varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden kanssa. Kummius jatkuu siihen asti, kunnes lapsi aloittaa koulun.   

Jos lapsi asuu Helsingissä ja on syntynyt vuonna 2020 tai sen jälkeen, hänet voi ilmoittaa kummilapseksi osoitteessa kummilapset.hel.fi  

Vuonna 2023 syntyvien lasten kummeina toimivat Arkkitehtuurimuseo, Designmuseo, Helsingin kaupunginmuseo, Suomen kansallismuseo, Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura ja Helsingin yliopistomuseo. 

Tapahtumat ovat perheille maksuttomia.     

Kulttuurin kummilapset -palvelua hallinnoi Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ja sitä tukee Jane ja Aatos Erkon säätiö.  

Lisätietoja

kummilapset.hel.fi   
kulttuurin.kummilapset@hel.fi