Työpajoja opetusryhmille

Neljä erilaista työpajaa avaavat elämyksellisesti arkkitehtuurin peruskäsitteistöä sekä ajankohtaisia ilmiöitä eri ikäisille oppijoille. Työpajojen hinta vaihtelee keston ja toteutustavan mukaan. Arkkitehtuurimuseon sisäänpääsy on päiväkoti-, koululais-, lukiolais- ja ammattikouluryhmien oppilaille maksuton.

Tällä hetkellä suositeltu ryhmäkoko Arkkitehtuurimuseon tiloissa järjestettäviin työpajoihin on 10 henkilöä. Lisää turvallisesta museovierailusta syksyllä 2020 voit lukea tästä linkistä.

Mikäli sinulla on työpajojen sisältöön liittyviä erityistoiveita, kerrothan niistä varauksen yhteydessä, jotta osaamme ottaa huomioon liikkumiseen, havainnoimiseen tai oppimiseen liittyvät tarpeet.

Tervetuloa!

Ilmastokriisi ja utopiat arkkitehtuurissa

Työpajassa pohditaan ilmastokriisin sekä arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön suhdetta museon kokoelmia ja/tai näyttelyitä hyödyntäen. Pajassa tartutaan utopian käsitteen historiaan, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen sekä keskitytään kuvittelemaan toisenlaisia, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä todellisuuksia. Tarpeista ja toiveista keskustellaan opettajan tai ryhmän ohjaajan kanssa etukäteen.

Työpaja soveltuu hyvin esimerkiksi lukion kuvataiteen (Muotoillut ja rakennetut ympäristöt KU2), filosofian (Etiikka FI2 ja Yhteiskuntafilosofia FI3), ympäristöopin (Ekologia ja ympäristö BI2), elämänkatsomustiedon, biologian (Ekologia ja ympäristö BI2) ja maantiedon (Maailma muutoksessa GE1) opetuksen osaksi.

Työpaja on varattavissa 01.10.2020 alkaen.

kesto: 1,5 h
suositeltu kohderyhmä: 
koululais-, lukiolais-, ammattikoulu-, ja aikuisryhmät
toteutustavat
: paikan päällä museossa tai Zoomissa
hinta: 65,00€ paikan päällä tai 55,00€ Zoomissa
varaukset ja tiedustelut: jemina.lindholm@mfa.fi

Arkkitehtuurietsivät

Työpajassa tutkitaan Arkkitehtuurimuseon uusrenessanssirakennusta moniaistisesti ja harjaannutaan tarkastelemaan ja vertailemaan erilaisia rakennuksia. Toiminta lähtee lasten kokemismaailmasta, leikillisyydestä ja iloisten oivallusten tuottamisesta. Miten rakennusta voi havainnoida? Työpajassa pohditaan myös mittasuhteita. Rakennukset on suunniteltu niiden käyttäjiä varten. Mutta millainen ihminen arkkitehdeilla on ollut mittatikkuna? Tervetuloa etsimään arkkitehtuuria!

kesto: 45 min
suositeltu kohderyhmä: päiväkotiryhmät
hinta: 45 €
varaukset ja tiedustelut: jemina.lindholm@mfa.fi

Museon A&O-arkkitehtuurikasvatuksen oppimateriaaleissa käytetyn logon A-kirjain

Ilmiömäistä

Työpajassa hyödynnetään museon kokoelmia ja henkilökunnan osaamista oppijoiden huomion kohteena olevan ilmiön tutkimisessa. Tarpeista ja toiveista keskustellaan opettajan tai ryhmän ohjaajan kanssa etukäteen.

kesto: sopimuksen mukaan 45 min (päiväkotiryhmät) tai 1,5 h (koululais-, lukio-, ja ammattikouluryhmät)
suositeltu kohderyhmä: 
päiväkoti-, koululais-, lukiolais-, ja ammattikouluryhmät
hinta: 45 € / 45 min, 65€ / 1,5 h
varaukset ja tiedustelut: jemina.lindholm@mfa.fi

 

Majapaja

Työpajassa tutustutaan majoihin ja niiden rakentamiseen museon kirjaston kokoelmien avulla. Miksi rakennamme majoja? Minkälaisia majoja eri kulttuureissa on? Entä minkälaisia majoja muut eläimet rakentavat? Kysymyksiä pohditaan toiminnallisesti ja kulttuurisensitiivisesti yhdessä ja niiden johdattelemina päästään suunnittelemaan ja rakentamaan myös omia majoja. Tarpeista ja toiveista keskustellaan opettajan tai ryhmän ohjaajan kanssa etukäteen.

Työpaja on varattavissa 01.10.2020 alkaen.

suositeltu kohderyhmä: päiväkoti- ja koululaisryhmät
kesto: 
sopimuksen mukaan 45 min (päiväkotiryhmät) tai 1,5 h (koululaisryhmät)
hinta: 45 € / 45 min tai 65€ / 1,5 h
varaukset ja tiedustelut: jemina.lindholm@mfa.fi