Työpajoja opetusryhmille

Kolme erilaista työpajaa avaa elämyksellisesti arkkitehtuurin peruskäsitteistöä eri ikäisille oppilaille. Työpajojen hinta on 45 € / ryhmä. Arkkitehtuurimuseon sisäänpääsy on koululais-, lukiolais- ja ammattikouluryhmien oppilaille maksuton.

Arkkitehtuurietsivät

Työpajassa tutkitaan Arkkitehtuurimuseon uusrenessanssirakennusta moniaistisesti ja harjaannutaan tarkastelemaan ja vertailemaan erilaisia rakennuksia. Toiminta lähtee lasten kokemismaailmasta, leikillisyydestä ja iloisten oivallusten tuottamisesta. Miten rakennusta voi havainnoida? Työpajassa pohditaan myös mittasuhteita. Rakennukset on suunniteltu niiden käyttäjiä varten. Mutta millainen ihminen arkkitehdeilla on ollut mittatikkuna? Tervetuloa etsimään arkkitehtuuria!

kesto: 1 h
suositeltu kohderyhmä: päiväkotiryhmät
hinta: 45 €
varaukset ja tiedustelut: jemina.lindholm@mfa.fi

Museon A&O-arkkitehtuurikasvatuksen oppimateriaaleissa käytetyn logon A-kirjain

Detaljietsivät

Työpajassa tutkitaan uusrenessanssia edustavaa museorakennusta moniaistisesti ja harjaannutaan tarkastelemaan ja vertailemaan erilaisia rakennuksia. Toiminta lähtee lasten kokemismaailmasta, leikillisyydestä ja iloisten oivallusten tuottamisesta. Miten rakennusta voi havainnoida?

Työpajassa pohditaan myös mittasuhteita. Rakennukset on suunniteltu niiden käyttäjiä varten. Mutta millainen ihminen arkkitehdeilla on ollut mittatikkuna?

kesto: 1 h
suositeltu kohderyhmä: päiväkotiryhmät
hinta: 45 €
varaukset ja tiedustelut: jemina.lindholm@mfa.fi

Lähikuva piirustuksesta, jota lapsi värittää. Piirustuksessa on museon uusrenessanssirakennus ja siihen kuviteltu laajennus.

Ilmiömäistä

Työpajassa hyödynnetään museon kokoelmia ja henkilökunnan osaamista luokan huomion kohteena olevan ilmiön tutkimisessa. Tarpeista ja sisällöistä sovitaan opettajan kanssa etukäteen.

kesto: sopimuksen mukaan
suositeltu kohderyhmä:
sisältö räätälöidään ryhmän mukaan
hinta:
45 €
varaukset ja tiedustelut: jemina.lindholm@mfa.fi

Lähikuva Arkkitehtuurimuseon A&=-huoneessa olevista rakennuspalikoista, joista voi rakentaa taloja ja kaupunkeja