Työpajoja opetusryhmille

Työpajat paikan päällä ja verkossa ovat varattavissa 29.4.2022 alkaen.

Kuusi erilaista työpajaa avaavat elämyksellisesti arkkitehtuurin peruskäsitteistöä sekä ajankohtaisia ilmiöitä eri ikäisille oppijoille. Työpajojen hinta vaihtelee keston ja toteutustavan mukaan. Arkkitehtuurimuseon sisäänpääsy on päiväkoti-, koululais-, lukiolais- ja ammattikouluryhmien oppilaille maksuton.

Mikäli sinulla on työpajojen sisältöön liittyviä toiveita, kerrothan niistä varauksen yhteydessä, jotta osaamme ottaa huomioon liikkumiseen, havainnoimiseen tai oppimiseen liittyvät tarpeet.

Tervetuloa!

Eläköön Wivi Lönn! – Feministinen arkkitehti ja yhdenvertainen arkkitehtuuri

Työpajassa käsitellään arkkitehtuurin naishistoriaa sekä laajemmin sukupuolta ja yhdenvertaisuutta suhteessa suunnitteluun, arkkitehtuuriin ja rakennettuun ympäristöön.​ Työpajassa tutustutaan arkkitehti Wivi Lönnin elämään ja uraan sekä naishistoriaan arkkitehtuurin alalla ja laajemmin yhteiskunnassa.​ Työpajassa käydään läpi siirtymää naisasiasta intersektionaaliseen feminismiin ja pohditaan, minkälainen on feministinen arkkitehti ja mitä on yhdenvertainen arkkitehtuuri.

Työpaja soveltuu hyvin esimerkiksi lukion kuvataiteen (KU2, KU4), historian (HI1, HI3, HI6), filosofian (FI3), yhteiskuntaopin (YH1), maantieteen (GE3) ja elämänkatsomustiedon (ET1, ET2) opetuksen osaksi.

Osallistujan verkon nopeuden tulisi olla vähintään 10 Mbit/s tai 4G-yhteys. Jokaisen osallistujan suositellaan osallistuvan työpajaan omalta tietokoneeltaan tai mobiililaitteeltaan. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoita asiasta varauksen yhteydessä.

kesto: 90 min
suositeltu kohderyhmä: 
koululais-, lukiolais-, ammattikoulu-, ja aikuisryhmät
toteutustavat: paikan päällä museossa tai Zoomissa
hinta: 65 € paikan päällä tai 55 € Zoomissa
varaukset ja tiedustelut: jemina.lindholm@mfa.fi

Eläköön Wivi Lönn! – Wivi Lönnin tarina

Oletko kuullut Wivi Lönnistä? Minkälainen tyyppi hän oli? Minkälaisia rakennuksia hän suunnitteli? Työpajassa tutustutaan arkkitehti Wivi Lönnin tarinaan. Näyttelyn teemoihin syvennytään keskustelevan tarinatuokion muodossa, jonka jälkeen teemme yhdessä pieniä arkkitehtuuriaiheisia tehtäviä Wivi Lönnin inspiroimana.

Työpaja soveltuu hyvin esimerkiksi kuvataiteen, historian, yhteiskuntaopin ja elämänkatsomustiedon opetuksen osaksi.

Osallistujan verkon nopeuden tulisi olla vähintään 10 Mbit/s tai 4G-yhteys.

kesto: 45 min
suositeltu kohderyhmä:
päiväkoti- ja koululaisryhmät
toteutustavat: paikan päällä museossa tai Zoomissa
hinta: 55 € paikan päällä tai 45 € Zoomissa
varaukset ja tiedustelut: jemina.lindholm@mfa.fi

Ilmastokriisi ja utopiat arkkitehtuurissa

Työpajassa pohditaan ilmastokriisin sekä arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön suhdetta museon kokoelmia ja näyttelyitä hyödyntäen. Pajassa tartutaan utopian käsitteen historiaan, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen sekä keskitytään kuvittelemaan toisenlaisia, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä todellisuuksia. Tarpeista ja toiveista keskustellaan opettajan tai ryhmän ohjaajan kanssa etukäteen.

Työpaja soveltuu hyvin esimerkiksi lukion kuvataiteen (Muotoillut ja rakennetut ympäristöt KU2), filosofian (Etiikka FI2 ja Yhteiskuntafilosofia FI3), ympäristöopin (Ekologia ja ympäristö BI2), elämänkatsomustiedon, biologian (Ekologia ja ympäristö BI2) ja maantiedon (Maailma muutoksessa GE1) opetuksen osaksi.

Osallistujan verkon nopeuden tulisi olla vähintään 10 Mbit/s tai 4G-yhteys. Jokaisen osallistujan suositellaan osallistuvan työpajaan omalta tietokoneeltaan tai mobiililaitteeltaan. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoita asiasta varauksen yhteydessä.

kesto: 90 min
suositeltu kohderyhmä: 
koululais-, lukiolais-, ammattikoulu-, ja aikuisryhmät
toteutustavat
: paikan päällä museossa tai Zoomissa
hinta: 65 € paikan päällä tai 55 € Zoomissa
varaukset ja tiedustelut: jemina.lindholm@mfa.fi

Arkkitehtuurietsivät

Työpajassa tutkitaan Arkkitehtuurimuseon uusrenessanssirakennusta moniaistisesti ja harjaannutaan tarkastelemaan ja vertailemaan erilaisia rakennuksia. Toiminta lähtee lasten kokemismaailmasta, leikillisyydestä ja iloisten oivallusten tuottamisesta. Miten rakennusta voi havainnoida? Työpajassa pohditaan myös mittasuhteita. Rakennukset on suunniteltu niiden käyttäjiä varten. Mutta millainen ihminen arkkitehdeilla on ollut mittatikkuna? Tervetuloa etsimään arkkitehtuuria!

kesto: 45 min
suositeltu kohderyhmä: päiväkotiryhmät
hinta: 45 €
varaukset ja tiedustelut: jemina.lindholm@mfa.fi

Ilmiömäistä

Työpajassa hyödynnetään museon kokoelmia ja henkilökunnan osaamista oppijoiden huomion kohteena olevan ilmiön tutkimisessa. Tarpeista ja toiveista keskustellaan opettajan tai ryhmän ohjaajan kanssa etukäteen.

kesto: sopimuksen mukaan 45 min (päiväkotiryhmät) tai 1,5 h (koululais-, lukio-, ja ammattikouluryhmät)
suositeltu kohderyhmä: 
päiväkoti-, koululais-, lukiolais-, ja ammattikouluryhmät
hinta: 45 € / 45 min, 65 € / 90 min
varaukset ja tiedustelut: jemina.lindholm@mfa.fi

Majapaja

Työpajassa tutustutaan majoihin ja niiden rakentamiseen museon kirjaston kokoelmien avulla. Miksi rakennamme majoja? Minkälaisia majoja eri kulttuureissa on? Entä minkälaisia majoja muut eläimet rakentavat? Kysymyksiä pohditaan toiminnallisesti ja kulttuurisensitiivisesti yhdessä ja niiden johdattelemina päästään suunnittelemaan ja rakentamaan myös omia majoja. Tarpeista ja toiveista keskustellaan opettajan tai ryhmän ohjaajan kanssa etukäteen.

kesto: sopimuksen mukaan 45 min (päiväkotiryhmät) tai 1,5 h (koululaisryhmät)
suositeltu kohderyhmä: päiväkoti- ja koululaisryhmät
hinta: 45 € / 45 min tai 65 € / 90 min
varaukset ja tiedustelut: jemina.lindholm@mfa.fi

Varausehto

Varaa työpaja tai opastettu kierros hyvissä ajoin, viimeistään viikko ennen mieleistäsi ajankohtaa. Peruuta varauksesi viimeistään kolme päivää ennen sovittua ajankohtaa. Peruuttamattomasta tai liian myöhään perutusta varauksesta peritään työpajan tai opastetun kierroksen hinta. Siirrä varaamasi työpaja tai opastettu kierros viimeistään kolme päivää ennen sovittua ajankohtaa.