Kuva Wivi Lönnin 70-vuotisjuhlasta

Länge leve Wivi Lönn!

Wivi Lönn (1872–1966) var den första kvinnliga arkitekten i Finland som självständigt ledde sin egen arkitektbyrå. Utställningen celebrerar den glastakskrossande arkitektens karriär och dess betydelse för generationerna av kvinnliga arkitekter som följde efter henne. Utställningen har också som festföremål Finlands kvinnliga arkitekters förening Architecta som grundades på Lönns födelsedagsfest 1942 och som ännu är verksam.

Om utställning

Kollektivet Uusi kaupunki: EXPO2100 – Hem och stad i framtiden

Hur är det om framtiden inte ännu är förlorad? Hurdana förändringar och beslut måste idag göras i vårt samhälle och vår byggda miljö så att morgondagen ska vara ljus? Kollektivet Uusi Kaupunki öppnar sex fönster mot framtidens boende i Finlands Arkitekturmuseums Studio.

Om utställning