Guidade turer på plats i museet

Garden Futures: Hopp och bättre framtider

Guidningen i Arkitekturmuseets byggnad

Upplev utställningen Garden Futures: Design som växer tillsammans med en guide! Den utställningshelhet som visas i Arkitekturmuseets byggnad behandlar trädgården som en plats för hopp och för att föreställa sig en bättre framtid. Guidningen slutar i det operativa utrymmet där deltagarna får möjlighet att lämna sitt eget spår som en del av utställningen. På guidningen bekantar vi oss med utställningen genom att diskutera tillsammans.

Pst! Med de yngre deltagarna bekantar vi oss med utställningshelheten på ett sätt som lämpar sig för åldersgruppen, genom att förundra oss och utforska med hjälp av operativa uppgiftskort!

längd: 45min
språk: finska, engelska, svenska, ryska, lättfattligt språk
målgrupp: daghems-, skolelev-, gymnasie-, yrkesskole- samt vuxengrupper
gruppstorlek: 25 pers
förverkligandesätt: på platsen i Arkitekturmuseets byggnad (lilla och stora utställningssalen, 2 våningen)
pris: Mån-Lör 100 €, Sön 200 € / + biljettpriser

Den största möjliga gruppstorleken på platsen är 25 personer. Boka två tjänster om gruppstorleken överstiger 25 personer. Elev- eller studerandegrupper med sina handledare kan delta som en grupp även om gruppstorleken överstiger maximiantalet med ett par deltagare. 

Beställ en guidning

Garden Futures: Paradis och politik

Guidning i Designmuseets byggnad

Upplev utställningen Garden Futures: Design som växer tillsammans med en guide! De utställningshelheter som visas i Designmuseets byggnad behandlar många slags historier, verkligheter och världar som öppnar sig genom trädgårdarna. På guidningen bekantar vi oss med utställningen genom att diskutera tillsammans.

Pst! Med de yngre deltagarna bekantar vi oss med utställningshelheten på ett sätt som lämpar sig för åldersgruppen, genom att förundra oss och utforska med hjälp av operativa uppgiftskort!

längd: 45min
språk: finska, engelska, svenska, ryska, lättfattligt språk
målgrupp: daghems-, skolelev-, gymnasie-, yrkesskole- samt vuxengrupper
gruppstorlek: 25 pers
förverkligandesätt: på platsen i Designmuseets byggnad (2 våningen)
pris: Mån-Lör 100 €, Sön 200 € / + biljettpriser

Den största möjliga gruppstorleken på platsen är 25 personer. Boka två tjänster om gruppstorleken överstiger 25 personer. Elev- eller studerandegrupper med sina handledare kan delta som en grupp även om gruppstorleken överstiger maximiantalet med ett par deltagare.

Beställ en guidning

Garden Futures: Design som växer

Guidning i Arkitekturmuseets och Designmuseets byggnader

Upplev hela utställningen Garden Futures: Design som växer i sällskap med en sakkunnig guide! På den längre guidningen bekantar vi oss med utställningshelheterna i båda museibyggnaderna. Utställningshelheterna som visas i Designmuseets byggnad behandlar många slags historier, verkligheter och världar som öppnar sig genom trädgårdarna. Utställningshelheten som visas i Arkitekturmuseets byggnad behandlar trädgården som en plats för hopp och för att föreställa sig bättre framtider. På guidningen bekantar vi oss med utställningen genom att tillsammans diskutera.

Pst! Med de yngre deltagarna bekantar vi oss med utställningshelheten på ett sätt som lämpar sig för åldersgruppen, genom att förundra oss och utforska med hjälp av operativa uppgiftskort!

längd: 90 min
språk: finska, engelska, svenska, ryska, lättfattligt språk
målgrupp: daghems-, skolelev-, gymnasie-, yrkesskole- samt vuxengrupper
gruppstorlek: 25 pers (eller en skolelev- eller studerandegrupp med sina lärare)
förverkligandesätt: på platsen i Designmuseet (2 våningen) och i Arkitekturmuseet (stora och lilla utställningssalen, 2 våningen)
pris: Mån-Lör 200 €, Sön 400 € / + biljettpriser

Den största möjliga gruppstorleken på platsen är 25 personer. Boka två tjänster om gruppstorleken överstiger 25 personer. Elev- eller studerandegrupper med sina handledare kan delta som en grupp även om gruppstorleken överstiger maximiantalet med ett par deltagare.

Beställ en guidning

Syntolkad guidningar

Garden Futures: Hopp och bättre framtider

Guidning syntolkad på finska i Arkitekturmuseets byggnad

Upplev utställningen Garden Futures: Design som växer syntolkad på finska tillsammans med en guide! Utställningshelheten som visas i Arkitekturmuseets byggnad behandlar trädgården som en plats för hopp och för att föreställa sig en bättre framtid. På den syntolkade guidningen koncentrerar vi oss på utvalda delar av utställningshelheten med hjälp av guidens verbala beskrivning och genom att tillsammans diskutera.

Vänligen notera att det på Arkitekturmuseet inte finns allmänna assistenter på plats, så använd dig vid behov av din egen assistent. Inträdet för assistent, stödperson eller tolk är alltid fritt.

Syntolkningarna för utställningen har gjorts av syntolk Anu Aaltonen i samarbete med syntolkningskonsult Heikki Ekola.

längd: 60 min
språk: finska som syntolkning
målgrupp: daghems-, skolelev-, gymnasie-, yrkesskole- samt vuxengrupper
gruppstorlek: 10 pers + eventuella assistenter, stödpersoner eller tolkar
förverkligandesätt: på platsen i Arkitekturmuseet (lilla och stora utställningssalen, 2 våningen)
startpunkt: Arkitekturmuseets foajé (1 våningen)
pris: Mån-Lör 70 €, Sön 140 € / + biljettpriser

Beställ en guidning

Garden Futures: Paradis och politik

Guidning syntolkad på finska i Designmuseets byggnad

Upplev utställningen Garden Futures: Design som växer syntolkad på finska tillsammans med en guide! Utställningshelheterna som visas i Designmuseets byggnad behandlar många slags historier, verkligheter och världar som öppnar sig genom trädgårdarna. Med vår syntolkade guidning koncentrerar vi oss på valda delar av utställningshelheten genom guidens verbala beskrivning och genom att tillsammans diskutera.

Vänligen notera att det på Designmuseet inte finns allmänna assistenter på plats, så använd dig vid behov av din egen assistent. Inträdet för assistent, stödperson eller tolk är alltid fritt.

Syntolkningarna för utställningen har gjorts av syntolk Anu Aaltonen i samarbete med syntolkningskonsult Heikki Ekola.

längd: 60 min
språk: finska som syntolkning
målgrupp: daghems-, skolelev-, gymnasie-, yrkesskole- samt vuxengrupper
gruppstorlek: 10 pers + eventuella assistenter, stödpersoner eller tolkar
förverkligandesätt: på platsen i Designmuseet (2 våningen)
startpunkt: Designmuseets foajé (1 våningen)
pris: Mån-Lör 70 €, Sön 140 € / + biljettpriser

Distansguidningar

Garden Futures: Paradis och politik

Distansguidning i Designmuseets byggnad

Upplev utställningen Garden Futures: Design som växer med en guide som distansguidning. Utställningshelheterna som visas i Designmuseets byggnad behandlar många slags historier, verkligheter och världar som öppnar sig genom trädgårdarna. På guidningen bekantar vi oss med utställningen genom att tillsammans diskutera.

Med vår distansguidning som förverkligas som streamad på en Zoom-plattform får ni genom distansförbindelsen en möjlighet att gå runt i utställningssalarna, och deltagarna har möjlighet att kommentera och fråga guiden.

längd: 45 min
språk: finska, engelska, svenska och ryska
målgrupp: daghems-, skolelev-, gymnasie-, yrkesskole- samt vuxengrupper
gruppstorlek: 30 pers (eller en skolelev- eller studerandegrupp med sina lärare)
förverkligandesätt: online på Zoom (också Teams möjlig om så önskas)
pris: Mån-Lör 150 €, Sön 300 € (läroanstalter 80 €) / + biljettpriser

Den största möjliga gruppstorleken på platsen är 30 personer. Boka två tjänster om gruppstorleken överstiger 30 personer. Elev- eller studerandegrupper med sina handledare kan delta som en grupp även om gruppstorleken överstiger maximiantalet med ett par deltagare.

Information om Zoom-plattformen

Vi skickar till er en länk till guidningen ett dygn före tidpunkten för guidningen. Då ni öppnar länken får ni frågan om huruvida ni vill öppna mötet i nätbläddraren eller i applikationen. Om ni har Zoom-applikationen i bruk på er dator kan ni öppna mötet där. En applikation eller inloggning på Zoom fordras dock inte. En fungerande nätförbindelse och ljudåtergivning räcker.

I början av guidningen testar vi tillsammans Zooms funktioner. Kommentera och fråga kan man under guidningen göra med användning av Zooms chat-funktion. Om Zoom inte är bekant för er sedan tidigare rekommenderar vi att ni bekantar er med plattformen innan ni bokar guidningen. 

Beställ en guidning

bokningsvillkor

Boka lärande- eller grupptjänster i god tid, senast två veckor före den önskade tiden. Avboka din bokning senast tre dagar (72 timmar) innan det överenskomna datumet. För utebliven eller för sent avbokad bokning debiteras tjänstens kostnad. Flytta din bokade tjänst senast tre dagar (72 timmar) innan det överenskomna datumet.