Byggnaden som inhyser Arkitekturmuseet byggdes för de vetenskapliga sällskapen år 1899. Byggnaden ritades av Magnus Schjerfbeck, överarkitekt i Överstyrelsen för allmänna byggnaderna. 

Den planerade nyrenässansbyggnaden fulländades inte helt. Endast mittenpartiet byggdes och i den fanns biblioteket, arkivet och mötesrummen. Det var meningen att arrangera vetenskapliga utställningar i dessa rum. Interiören dominerades då – och gör det fortfarande – av ett praktfullt trapphus som tar upp en tredjedel av hela byggnaden.

Arkitekturmuseets byggnad är ett typiskt nyrenässanspalats från slutet av 1800-talet vars arkitektur bygger på venetianska förebilder från 1600-talet. De mest karakteristiska stilmarkörerna i nyränessansen är t.ex. den symmetriska fasaden som delas upp i tre våningar och ett överflöd av dekorativa motiv som balanseras upp av ljusa färgtoner.

Eftersom tillbyggnaderna aldrig uppfördes kvarblev byggnadens säregna kubform. Inomhus upptar det dekorativa trapphuset största delen av utrymmet. Trapphuset hör till de mest framstående nyrenässanstrapphus i Finland.