Arkitekturmuseet drivs av den självständiga Stiftelsen för Finlands arkitekturmuseum sr – Suomen arkkitehtuurimuseon säätiö sr. Stiftelsens mål är att främja, bevara och stödja byggnadskonsten i Finland. Museets verksamhet till största delen statsfinansierad. Museets förvaltningsorgan är fullmäktige och styrelsen.

Fullmäktige
Fullmäktige består av 17 ledamöter utnämnda av högskolor, intsitutioner och föreningar. Ledamötenas mandatperiod är tre år. Läs mer (på finska)

Styrelsen
Styrelsen består av sju personer. Museistiftelsens fullmäktige väljer in fyra medlemmar, Finlands arkitektförbund SAFA två och personalmötet en i styrelsen. Ledamöternas mandatperiod är tre år. s mer (på finska)

Utskotten
Styrelsen utnämner årligen tre utskott som stöder museets verksamhet. Utskotten är: utställningstjänsternas utskott, forskningsutskottet och publikarbetets utskott. Läs mer (på finska)

Läs stiftelsens regler här (på finska)

Museonjohtaja