1970-talet intar Arkitekturmuseet i Helsingfors under våren!

Två utställningar, en bok samt ett mångsidigt publikarbete visar fram det omstridda 1970-talets arkitektur i ett nytt ljus.

Välkommen på en utflykt till 1970-talets Finland! Under det här årtiondet drömde man om ekonomisk tillväxt, välbefinnande och jämlikhet. Förorten var för många som flyttat till staden med arbetet den nya hemorten. I de moderna vardagsrummen njöt man av den ökade fritiden genom att titta på tv. I arkitekternas arbetsrum fick de samhälleliga drömmarna en konkret form – på ett mer effektivt sätt än någonsin förut.

Arkitekturmuseets huvudutställning under våren och sommaren, Betongdrömmar – och andra inblickar i 1970-talets arkitektur belyser arkitektur och tidsfenomen under det omstridda decenniet. Den berättar om de ideal och samhälleliga framsteg som styrde arkitekternas arbete under den tid då välfärdssamhället byggdes, städerna växte och byggandet av bostäder var som livligast. Mycket av det gamla fick ge vika för större hus och mer effektiva trafikleder. Den industriella systemarkitekturen som betonade upprepning och likformighet samt rutnätsplanen som bredde ut sig åt olika håll passar in i tidens allmängiltighetsetos.

Betongdrömmar inbjuder besökaren till att förnimma 1970-talets anda. Utställningen lockar en till att föreställa sig hur ett väl utrustat förortshem byggt av betongelement och med tillhörande lekparker kändes för de första invånarna. Fram stiger 1970-talspärlor som representerar skilda byggnadstyper – teatrar, stadshus, universitetsbyggnader, kyrkor, fabriker och vattentorn. Utställningen utmanar en till att fundera över vilket värdet hos det här byggnadsbeståndet, som har nått åldern för grundrenovering, är i vår miljö idag. Härigenom öppnar sig mångsidigheten och pluralismen hos tidens arkitektur.

Betongdrömmar fortsätter på serien av utställningar i Arkitekturmuseet som behandlar gångna årtiondens arkitektur, och i vilken vi nu har nått fram till 1970-talet. Den har kuraterats av Arkitekturmuseets forskningschef Petteri Kummala, utställningsamanuens Jutta Tynkkynen samt Anni Vartola, teknologie doktor och äldre lektor i arkitektur vid Aalto-universitetet.

Betongdrömmar (Concrete Dreams)
och andra inblickar i 1970-talets arkitektur
Finlands arkitekturmuseum 17.5.2023–15.10.2023

I Arkitekturmuseets Studio utforskar vi 1970-talet med hjälp av affischer

Ett förhandssmakprov på 1970-talets visuella värld erbjuder Ett brokigt årtionde – affischer från 1970-talets arkitekturutställningar som öppnar i Studion. Den ger huvudrollen åt imponerande affischgrafik ur museets samlingar. Under åren 1970–1979 såg man så svindlande många som åttio utställningar ordnade av Finlands arkitekturmuseum vilka omspände en mångfald av teman. Utställningsaffischerna inbjuder en till att förutom tidens estetik också på ett mer vidsträckt sätt utforska vilka slags teman som ansågs värda en arkitekturutställning.

Ett brokigt årtionde
Affischer från 1970-talets arkitekturutställningar
Studion 13.4–28.5
.2023

Bok (på finska):
Murrosten vuosikymmen – Suomen arkkitehtuuri 1970-luvulla
(Brytningarnas årtionde – Finsk arkitektur på 1970-talet)

Murrosten vuosikymmenen – Suomen arkkitehtuuri 1970-luvulla får oss att inse hur lite av 1970-talsarkitekturen man i Finland har utforskat och kartlagt. Artikelsamlingen lyfter fram betydelser och centrala fenomen hos detta ”glömda årtiondes” byggda miljö. Den ger en livlig helhetsbild av 1970-talets byggande, dess planeringsideal för miljö och bostadsområden samt det andliga arvet från tidsperioden. Boken som fortsätter på Arkitekturmuseets serie av decenniepublikationer utgör öppningen till en debatt om värderingarna och särdragen i 1970-talets arkitektur. Bokens sakkunnigartiklar har skrivits av: Minna Sarantola-Weiss, Kirsi Saarikangas, Ranja Hautamäki, Julia Donner, Juhana Lahti, Jorma Mukala, Harri Hautajärvi, Essi Lamberg, Maire Mattinen och Anni Vartola. Verket har förverkligats med stöd av Rakennustuotteiden Laatu Säätiö.

Tilläggsinformation

Petteri Kummala
chef för forsknings- och informationstjänster
+358 (0)45 7731 0477
petteri.kummala@mfa.fi

Ilona Hildén
Kommunikationsplanerare/ informatör
+358 (0)45 7731 0468
ilona.hilden@mfa.fi

Pressmeddelande 16.2.2023