Vilken betydelse och vilket värde har 1970-talsarkitekturen i vår byggda miljö?

Pressmeddelande 24.8.2022

1970-talet intar Finlands arkitekturmuseum nästa sommar! En utställning, en bok och ett mångsidigt publikarbete visar fram det omstridda årtiondets arkitektur i ett nytt ljus.

Den allmänna förhandsuppfattningen är att 1970-talets arkitektur är ful, av dålig kvalitet, rivningsfärdig, och något som i estetisk mening förstör omgivningen. I historieskrivningen betraktas årtiondet som effektivitetens, betongelementens och förorternas tid. I skuggan av modernismens segertåg och den postmoderna brytningen verkar 1970-talet ha förlorat sin kompass och som ledstjärna för sin planering ha övergett de faktorer som sammanhänger med det mentala välbefinnandet.

En närmare granskning visar på 1970-talsarkitekturens många förtjänster. I Finland strävade man till samhällelig jämlikhet och ett demokratiskt bemötande av alla medborgare. Detta avspeglade sig också i den byggda miljön. Den nya samhälleliga verkligheten krävde att arkitekturen kalibrerades om för en professionalitet som vilade på demokratins, den framforskade kunskapens, det gemensamma godas och allmänkompetensens lagbundenheter. Arkitekturens 1970-tal var allt annat än den arkitektoniska betydelselöshetens årtionde.

Utställningen som öppnar i Arkitekturmuseet i maj 2023 och boken som publiceras i samband med den presenterar det omstridda årtiondets arkitektur och tidsfenomen. Samtidigt utmanas besökaren till att fundera över vilken betydelse 1970-talets byggda miljö har på 2020-talet.

Utställningen fortsätter på serien av utställningar på Arkitekturmuseet som behandlar gånga årtiondens arkitektur, och som nu har nått fram till 1970-talet.

Experttjänst för media som berör 1970-talets byggnadsbestånd:

Sysselsätter 1970-talsarkitekturens värdegrund dig? Är du intresserad av en byggnad som är under rivningshot? Håller du på att skriva en artikel som länkar sig till 1970-talet och söker efter en expert? Experterna inom Arkitekturmuseets 1970-talsprojekt står till ditt förfogande.

Petteri Kummala
chef för forsknings- och informationstjänster, Finlands arkitekturmuseum
petteri.kummala@mfa.fi
+358 45 7731 0477

Anni Vartola
senior universitetlektor, Aalto-universitetet
anni.vartola@aalto.fi
+358 50 320 3580

Tilläggsuppgifter och pressbilder

Ilona Hildén
kommunikationsplanerare, Finlands arkitekturmuseum
ilona.hilden@mfa.fi
+358 45 7731 0468,