Architecture Speaks: Beate Hølmebakk

Paikka: iso näyttelysali

Beate Hølmebakk on vuodesta 2004 lähtien ylläpitänyt Manthey Kula -toimistoa yhtiökumppani Per Tamsenin kanssa Oslossa. Toimiston tuotanto ulottuu käsitteellisistä ja kokeilevista projekteista julkisiin toimeksiantoihin, taiteen, arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin elementtejä risteyttäen.
 
– Voisi sanoa, että meitä ohjaa arkkitehtoninen perinne, jossa rakentaminen itsessään sisältää kerronnallisen ja runollisen voiman, kuvailevat he Manthey Kulan lähestymistapaa arkkitehtuuriin.
 
Erityinen huomio ympäristöä, muotoa ja narratiivia kohtaan toistuvat toimiston installaatiomaisissa, materiaalitietoisissa ja veistoksellisissa töissä, joita on julkaistu laajasti mediassa, esitelty useissa kansainvälisissä arkkitehtuurinäyttelyissä sekä kansainvälisissä arkkitehtuurikokoelmissa.
 
Toimisto on ollut Mies van der Rohe -palkintoehdokkaana kolmesti vuosina, viimeksi vuonna 2018 Skredaan Lofooteille valmistuneella levähdysalueella. Useat toimiston tuoreista julkisista töistä ovat sijoittuneet harvaan asutuille alueille Norjassa; myös Pålsbun vesivoimalan lisäosa on ollut van der Rohe -palkintoehdokkaana. Toimisto on suunnitellut yhdessä Bureau Bas Smetsin ja akateemikko Mattias Ekmanin kanssa ehdotuksen Utøyan saarelle heinäkuun 22. 2011 iskun uhrien muistomerkiksi.
 
Beate Hølmebakk on opiskellut Oslon AHO:ssa Sverre Fehnin ja Christian Norberg-Schulzin oppilaana. Hänellä on vuodesta 2007 saakka ollut professuuri AHO:ssa, sekä toiminut kansainvälisesti vierailevana luennoitsijana ja opetustehtävissä.
 
– Beate Hølmebakkin töissä ei ole rajaa taiteen, arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin välillä. Paikka ja sen mahdollisuudet toimivat aina lähtökohtana”, sanoo luentosarjan kuratoinut Jenni Reuter Aalto-yliopistosta.

Professori Jenni Reuterin kuratoima kansainvälinen luentosarja nykyarkkitehtuurista tuo Suomeen kiinnostavia toimijoita kertomaan itselleen ajankohtaisista näkökulmista arkkitehtuuriin. Luentosarja toteutetaan Arkkitehtuurimuseon ja Aalto-yliopiston yhteistyönä.
 
Luento on englanninkielinen. Osallistuminen museon sisäänpääsymaksulla 10/5/0 €, Museokortti. Maksuton Aalto-yliopiston opiskelijoille.