Muutoksen tekijät – ympäristömyönteisen ajattelun työpajasarja 

Paikka: Muualla

Alusta-paviljonki / Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon kesäpiha 13.8.2022 kello 13–15
Maksuton | Huom! Työpajaan ei vaadita ennakkoilmoittautumista!

Muutoksen tekijät -työpajoissa tutkitaan ihmisen ja luonnon välisiä suhteita ja selvitetään yhdessä, minkälaisin tavoin ihminen muovaa ympäristöään. Ihmisinä olemme riippuvaisia luonnosta ja toisista ihmisistä. Hyvää lähiympäristöä suunnitellaankin siten, että elämää ylläpitävät luonnon ekosysteemit säilyvät elinvoimaisina.

Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon A&DO – Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskus kutsuu kesäkaudella 2022 perheitä, lapsia ja nuoria käsittelemään ympäristötunteita arkkitehtuurin ja muotoilun keinoin. Työpajan teemoja kestävää elämäntapaa, kaupunkiluontoa ja hyvää lähiympäristö käsitellään ulkona museoiden kesäpihan paviljongissa yhdessä oppien.

Pajoja suositellaan yli 5-vuotiaille. Alle 10-vuotiaat ovat tervetulleita osallistumaan vain aikuisen seurassa. Työpajoilla on säävaraus, koska ne järjestetään ulkona. Työskentelymateriaalina on savi, joten osallistujan on hyvä varautua asiaankuuluvalla ja säänmukaisella vaatetuksella ja varustuksella.

Työpajat mahdollistaa Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon Ystävät DAMY ry.

P.S. Tiesitkö, että useiden tutkimusten mukaan luovuuskasvatuksella ja taiteella on merkittävä rooli tulevaisuuden muutoksentekijöiden kasvattamisessa?

Aikataulu

Lauantai 28.5.2022 klo 13–15 non-stop
Lauantai 18.6.2022 klo 13–15 non-stop
Lauantai 23.7.2022 klo 13–15 non-stop
Lauantai 13.8.2022 klo 13–15 non-stop

A&DO – Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskus

A&DO – Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskus on Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon yhteishanke. A&DO Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskusta kehitetään vuosina 2020–2023. Myöhemmin oppimisen keskuksesta tulee keskeinen osa uutta arkkitehtuuri- ja designmuseota Helsingissä. Lue lisää.

Alusta

Alusta-paviljonki rakennetaan Arkkitehtuuri- ja Designmuseoiden tapahtumapihalle keväällä 2022. Paviljonki on avoinna yleisölle kesäkuusta 2022 lokakuuhun 2023. Projekti tarkastelee luonnon ja kulttuurin yhteenkietoutuvaa luonnetta, sekä tarjoaa tilan ihmisen ja muunlajisten eliöiden kohtaamisille. Alusta rakentuu savesta sen erilaisissa muodoissa, poltettuina ja polttamattomina tiilinä sekä massiivisavimuurina. Se tarjoaa kasvualustan pölyttäjäystävälliselle niitylle sekä tapahtumapaikan ympäristökeskustelulle kaikenikäisen yleisön kanssa. Paviljonki syntyy monialaisen työryhmän yhteistyössä Suomi/Koivisto arkkitehtien luotsaamana. Tila muovautuu ajan kuluessa kasvien, eri lajisten vieraiden sekä luonnonprosessien vuorovaikutuksessa.

Osallistuminen

Työpajat toteutetaan non-stop-periaatteella eikä ennakkoilmoittautumista vaadita. Työpajaan voi osallistua yhteensä noin 10–15 muutoksen tekijää kerrallaan. Paikat täytetään saapumisjärjestyksessä.

Saavutettavuus ja terveysturvallisuus

Työpajat järjestetään suomeksi eikä niissä ole tulkkausta tai kirjoitustulkkausta. Työpajat järjestetään Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon välisellä piha-alueella sijaitsevassa paviljonkirakennuksessa. Piha-alue on avointa kaupunkitilaa. Pihan maasto on paikoittain epätasainen ja mukulakivinen. Piha-alueella on istumapaikkoja. Lähimmät esteettömät WC-tilat löytyvät molemmista museoista. Sukupuolineutraalit WC-tilat löytyvät Arkkitehtuurimuseosta. Tarkemmat saavutettavuustiedot ja terveysturvallisuus päivitetään huhtikuussa 2022, kun paviljonkirakennus valmistuu.

Arkkitehtuurimuseon saavutettavuustiedot löydät täältä (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Designmuseon saavutettavuustiedot löydät täältä (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Arkkitehtuurimuseossa on käytössä turvallisemman tilan periaatteet, joihin sitoudumme kaikessa museon toiminnassa (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Lisätietoja

Hanna Kapanen
Museolehtori
Designmuseo
+358 (0)50 301 6838
hanna.kapanen@designmuseum.fi