Valiokunnat 2022

Valiokuntien jäsenet tulevat erilaisista ammatillisista taustoista ja työskentelevät tehtävässä yksityishenkilöinä. Työskentelyn tarkoituksena on oppia ja kehittyä yhteistyön kautta, kollegiaalisen tuen ja mentoroinnin hengessä. Valiokunta on epämuodollinen foorumi, jossa keskustellaan mm. alan hankkeista, yhteistyöstä, valtakunnallisista kysymyksistä ja kansainvälistymisestä. Luottamuksellinen ilmapiiri mahdollistaa myös rohkeiden avausten esiin nostamisen. Työtä ohjaavat ohjaavat kevyet kokeilut ja tekemällä oppiminen. 

Valiokuntien rakenne ja toiminta
Jokaiseen valiokuntaan kutsutaan 5–7 jäsentä, joista yksi on Suomen arkkitehtuurimuseon säätiön hallituksen jäsen. Kukin valiokunta valitsee keskuudestaan toimikaudekseen puheenjohtajan. Tavoitteena on, että puheenjohtaja kutsuu valiokunnan koolle kaksi kertaa vuodessa. Valiokunta voi kutsua kokouksiinsa myös muita asiantuntijajäseniä. Valiokuntatyöstä ei makseta palkkioita.

Näyttelypalveluiden valiokunta
Marja Rautaharju
Tuomas Siitonen
Christine Langinauer
Markus Lähteenmäki
Katarina Siltavuori

Kulttuuriperinnön ja tietopalveluiden valiokunta
Ulla Salmela pj.
Petteri Kummala
Kristo Vesikansa
Marika Sarvilahti
Sari Saresto
Petri Neuvonen

Uusimuseo-valiokunta
Inari Virkkala pj.
Arja-Liisa Kaasinen
Anja Matilainen
Minna Joenniemi
Jyrki Laurikainen
Ulla Teräs