Lahjoitukset arkistoon

Eliel Saarisen (1873–1950) omaiset lahjoittivat arkkitehdin kuoleman jälkeen Suomen arkkitehtiliitolle 259 originaalipiirustusta käsittävän jäämistön. Kokoelma muodosti vuonna 1956 perustetun Arkkitehtuurimuseon alkupääoman.

Museon piirustus -ja pienoismallikokoelma karttuu edelleenkin pääasiassa lahjoituksilla. Yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt ovat vuosien varrella lahjoittaneet museon kokoelmiin yksittäisiä piirustuksia, kokonaisia jäämistöjä ja arkkitehtien työvälineitä. Pääosa satoja tuhansia piirustuksia käsittävästä kokoelmasta on saatu arkkitehdeilta ja heidän omaisiltaan. Lahjoitusten vastaanottamisessa on pyritty välttämään liian valikoivaa linjaa. Tulevan tutkimuksen takia on otettu vastaan mieluummin runsaasti materiaalia kuin liian niukasti. Kokoelmassa on olennaista, että se sisältää luonnoksia, vaihtoehtoisia suunnitelmia ja muuta vastaava aineistoa, jota muualla ei yleensä ole säilynyt.

Piirustusten, pienoismallien ja muun arkkitehtuuriaineiston ohella museo vastaanottaa vuosittain kirjalahjoituksia arkkitehtuurikirjastoonsa.

Piirustus- ja pienoismallikokoelmaa koskevat yhteydenotot:
Arkistonhoitaja Petteri Kummala, petteri.kummala@mfa.fi

Kirjastorahasto 

Huomattavan yksityisen lahjoituksen turvin perustettu rahasto on tarkoitettu kirjaston toiminnan tukemiseen. Rahaston pääoman tuotto on tarkoitus käyttää ensisijaisesti kirjallisuuden hankintaan ja parantaa siten kirjaston mahdollisuutta toimia entistä kiinnostavampana ja aktiivisempana tietokeskuksena. Tuoton suuruudesta riippuen voidaan myös konservoida huonokuntoista aineistoa, mm. rariteettikokoelmaa ja klassikkoteoksia, jolloin ne saadaan yleisön käyttöön. Rahaston toivotaan kasvavan ja siihen voi tehdä lisälahjoituksia, mikä avartaisi kirjaston toimintamahdollisuuksia edelleen tulevaisuudessa.

Kirjastorahastoa ja kirjojen lahjoituksia koskevat yhteydenotot
Kirjastonhoitaja Suvi Juvonen, suvi.juvonen@mfa.fi
puh. 045 7731 0482