Eliel Saarisen kokoelma täydentyy valokuvin Arkkitehtuurimuseon Finnassa

Arkkitehtuurimuseo jatkaa kokoelmiensa avaamista Finnassa. Eliel ja Eero Saarisen syntymäpäivänä 20.8.2021 Finnassa avautuu valikoima Eliel Saarisen (1873–1950) arkkitehtuurikohteisiin liittyviä valokuvia. Mukana on kuvia myös Herman Geselliuksen ja Armas Lindgrenin kanssa yhteistyössä suunnitelluista kohteista.

Valokuvakokoelman merkittävin osa sijoittuu 1900-luvun alkupuolelle Eliel Saarisen Suomen vuosiin. Historiallinen kuvavalikoima täydentyy kohdekuvilla, jotka on otettu hänen kuolemansa jälkeen, viimeisimmät 2020-luvulla. Mukana ovat tutut, paljon kuvatut kohteet kuten Hvitträsk (1903), Kansallismuseo (1910) ja Helsingin rautatieasema (1919).

Kokoelmassa on kuvia usealta kuvaajalta. Arkkitehtuurivalokuvauksen näkökulmasta merkittävimpiin lukeutuvat Heikki Havas (1926–2012), Simo Rista (1933–2021) ja Kari Hakli (1940–), joiden kuvia Arkkitehtuurimuseon kokoelmassa on paljon. Heikki Havas tunnetaan taitavana arkkitehtuurin tallentajana. Arkkitehdin tehtävät ja elämäntyö museovirastossa restauroinnin parissa päättivät kuitenkin hänen valokuvausuransa 1960-luvun alkuun. Simo Rista oli merkittävimpiä suomalaisia modernin arkkitehtuurin tulkitsijoita erityisesti 1960–80-luvuilla. Hänen kuvakokoelmaansa on tallentunut myös siirtymä mustavalokuvista värivalokuviin. Kari Hakli on kuvannut laajasti arkkitehtuuria ja erityisesti nyt jo kadonnutta Helsinkiä 1960-luvulta alkaen.

”Valokuva on tyypillinen arkkitehtuurin esittämisen muoto, mutta se ei koskaan pysty esittämään kolmiulotteista rakennusta neutraalisti. Jokaiseen valokuvaan siirtyy kuvaajan oma tulkinta rakennuksesta. Juuri tämä tekee historiallisesta kuvakokoelmasta kiehtovan. Toivomme kokonaisuuden antavan yleisölle häivähdyksen siitä, miten kuvaajat ovat eri aikoina tulkinneet tuttuja arkkitehtuurikohteita. Muistutamme samalla, että Arkkitehtuurimuseon kuvakokoelma on osittain peräisin Arkkitehti-lehdestä ja on siten sidoksissa Arkkitehti-lehden tapaan katsoa rakennusta. On kiinnostavaa verrata näitä kuvia muihin Finnasta löytyviin historiallisiin kuviin samoista kohteista”, kertoo Finna-avausta Arkkitehtuurimuseossa valmistellut amanuenssi Joona Rantasalo.

Valokuvakokoelma Eliel Saarisen arkkitehtuurikohteista julkaistaan Finnassa korkearesoluutioisina A3-kokoisina tiedostoina. CC BY 4.0 -lisenssi sallii aineiston vapaan käytön ja esimerkiksi oppimateriaalien muokkaamisen aineiston pohjalta. Kokoelmasta on mahdollista vaikuttua myös vain kuvia selailemalla. Finna innostaa tekemään vertailuja piirustusten ja valokuvien välillä ja mahdollistaa monenlaiset näkymät erilaisten hakujen kautta. Siirry tutkimaan valokuvia Arkkitehtuurimuseon Finnaan tästä linkistä.

Eliel Saarinen

Eliel Saarinen oli Suomen ensimmäinen kansainväliseen maineeseen kohonnut arkkitehti, jonka kaksivaiheinen ura sijoittui Suomeen ja Yhdysvaltoihin. Gesellius, Lindgren, Saarinen -arkkitehtitoimistosta esille ponnahtanut Saarinen oli taidokas piirtäjä, jonka kynästä saivat alkunsa yhtä lailla rakennukset yksityiskohtaisine sisustussuunnitelmineen kuin suuret kaupunkisuunnitelmat. Sijoittuminen toiseksi Chicago Tribune -lehden pilvenpiirtäjäkilpailussa vuonna 1922 merkitsi käännekohtaa Saarisen uralle. Hän muutti perheineen Yhdysvaltoihin seuraavana vuonna ja loi menestyksekkään uran arkkitehtina sekä taideakatemian johtajana Cranbrookissa Michiganissa. Lue arkkitehdin esittely tästä linkistä.

Kuva: Gesellius, Lindgren & Saarinen: Huvila S. Wuorio (1899), Helsinki, näkymä tornista merelle. Simo Rista / Arkkitehtuurimuseo.

Tiedote julkaistu 18.8.2021