Vuonna 2020 Arkkitehtuurimuseossa syvennytään näyttelysuunnittelijan työnkuvaan

Mitä näyttelysuunnittelija tekee? Miksi museot tarvitsevat suunnittelijoita?

Arkkitehtuurimuseo on käynnistänyt näyttelysuunnittelua käsittelevän osaamisen kehittämishankkeen. Museoliiton, Ornamo ry:n, Designmuseon ja Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen kanssa yhteistyössä toteutettavassa hankkeessa perehdytään näyttelysuunnittelijan työnkuvaan museoissa. Hankkeen lähtökohtana on havainto siitä, että ammattisuunnittelijoiden panos museoiden näyttelyprojekteissa on tärkeä, mutta käypää tietoa museoiden ja suunnittelijoiden hyvistä työskentelykäytännöistä ei ole juuri lainkaan saatavilla. Hankkeen tavoitteena on koota ja jakaa näyttelysuunnitteluun liittyvää tietoa ja hyviä käytäntöjä monialaisesti ammattilaisilta ammattilaisille.

Hankkeen alussa museo- ja suunnittelualan ammattilaisilta kerätään tietoa ja kokemuksia web-kyselyn kautta. Toukokuussa järjestetään kaksi ammattilaistyöpajaa, jossa analysoidaan ja tarkennetaan kyselyn tuloksia. Hanke huipentuu 4.11. Helsingissä järjestettävään päätösseminaariin, jossa museo- ja suunnittelualan ammattilaiset pääsevät jakamaan ja kuulemaan näyttelysuunnittelun parhaita käytäntöjä ja hyödyllisiä tietoja. Seminaarin yhteydessä julkaistaan museoalan ammattilaisille, suunnittelijoille ja opiskelijoille tarkoitettu työkirja, johon on koottu näkökulmia ja käytäntöjä.

Hankkeen mahdollistaa Museoviraston museoiden osaamisen kehittämisen erityisavustus.

#museotjasuunnittelijat #näyttelysuunnittelija

Lisätietoja hankkeesta toimittaa sekä ideoita ja ehdotuksia vastaanottaa
projektipäällikkö Marja Rautaharju, näyttelypalveluiden päällikkö vs.
marja.rautaharju@mfa.fi
+358 46 920 0175