Stöd samlingsarbetet på Arkitekturmuseet genom att adoptera en ritning av din favoritarkitekt. Välj mellan en halv miljon ritningar!

Vad innebär en ritningsadoption? Att adoptera en ritning är ett konkret sätt att stödja Arkitekturmuseet genom en utvald ritning.

Hur går adoptionen till? Personalen på Arkitekturmuseet hjälper dig att hitta en lämplig ritning till exempel på basis av arkitekten, tidsperioden eller byggnadstypen. Beroende på storleken av ritningen kostar adoptionen 400-1000 euro. Beloppet används i sin helhet för konsvervation och underhåll av ritningarna. Adoptionen stannar i museets minne lika länge som ritningen: ditt namn anknyts till verkets samlingsuppgifter. Som sponsor får du också ett hedersbevis och en 1:1-kopia av ritningen.

Varför? Underhåll, konservation och dokumentation av ritningarna är Arkitekturmuseets grundläggande uppgifter. Genom att sköta om våra samlingar ser vi till att vårt gemensamma arkitektoniska arv bevaras för framtida generationer.

Kontakta oss! mfa@mfa.fi