Arkitekturmuseets bibliotek är ett specialbibliotek öppet för alla. Samlingarna inkluderar böcker, tidskrifter och intervjuer och korrespondens. Böckerna kan också lånas ut. Biblioteket befinner sig på första våningen, och man behöver inte betala inträde för att besöka biblioteket.

Nätbiblioteket finns på https://kirjasto.mfa.fi/

Samlingar

Lehtiä ikkunapöydällä.

Tidskrifter

Biblioteket prenumererar på 40 tidskrifter, och allt som allt har biblioteket något under tusen titlar. De bundna årgångarna kan lånas ut.

Tidskrifter (på Finska)
Dvd-koteloita hyllyssä.

Intervjuer

Biblioteket har arkitekturintervjuer genomförda av Samfundet för byggnadskonst från och med år 1967 i sina samlingar.

Intervjuer (på Finska)
Vanha luentokäsikirjoitus arkkitehtuurista.

Arkivsamling

Arkitekternas arkivmaterial är en dokumentsamling som koncentrerar sig på arkitekternas arbete (brev, bokföring, föredrag, föreläsningsmanuskript) och privatliv till exempel genom dagböcker och brevväxling.

Biblioteketes arkivmaterial (på Finska)
Lehtileikekansioita hyllyssä.

SAFAs tidningsurklipp

I slutet av 1960 talet donerade Finlands arkitektförbund SAFA pärmar med tidningsurklipp till museet. Dessa innehåller tidningsurklipp från åren 1935–1969. Volontärarbetare har katalogiserat 8000 av dessa artiklar.

Tjänster

Arkkitehtuurimuseon kirjaston lukupaikat.

Utlåning

Material som tillhör bibliotekets allmänna samling kan lånas ut. Lånetiden är 30 dagar och man måste vara minst 16 år och ha ett identitetskort för att låna.

Informationstjänst

Du kan vända dig till biblioteket då du stöter på problem med informationssökning relaterat till arkitektur. Biblioteket utför mindre informationssökningar gratis, men alla utskrifter är avgiftsbelagda. Mera omfattande informationssökningar på mer än 30 min är avgiftsbelagda. Museets egna databaser är tillgängliga för sökning av inhemska material. Biblioteket har också datorer för självständig informationssökning. Priser för informationssökning 25 € + utskrifts- och postavgift.

Fjärrtjänst

Biblioteket levererar material från den allmänna samlingen via fjärrtjänsten till andra orter i Finland. Fjärrlån förmedlas inte utomlands. Fjärrlånen beställs via det lokala biblioteket. Beställaren betalar postavgiften.

Kopiering

Biblioteket tillhandahåller kopior av materialet i sina egna samlingar inom ramarna för upphovsrättsreglerna. Det går att kopiera på egen hand i biblioteket. Pris 50 cent /A4 eller A3.

 

Arkkitehtuurimuseon kirjaston lukupaikat.

Fråga biblioteket

Kontakta oss: kirjasto@mfa.fi