Utställningar

Betongdrömmar – och andra inblickar i 1970-talets arkitektur

Välkommen på en utflykt till 1970-talets Finland! Betongdrömmar belyser arkitektur och tidsfenomen under det omstridda decenniet. Den berättar om de ideal och samhälleliga framsteg som styrde arkitekternas arbete under den tid då välfärdssamhället byggdes, städerna växte och byggandet av bostäder var som livligast.

Om utställning