Utställningar

FIX: Lappa och laga

Arkitekturmuseets och Designmuseets samarbetsutställning ställer under våren fokus på restaureringen av föremål och byggnader, omsorgen om miljön, städningen, samt en estetik som kretsar kring smuts och slitage.

Om utställning

D-Ark Labb 

D-Ark Labbet är Arkitekturmuseets och Designmuseets experimentella rum där vi inbjuder dig att tolka museets samlingar tillsammans med oss och dela din uppfattning. Du hittar oss på bottenvåningen i Designmuseet, Högbergsgatan 23.

Om utställning

Kommande utställningar