Forskningen i ett nötskal

Arkitekturmuseets grundläggande uppgift är tolkningen av de egna samlingarna, dvs presentationen av olika perspektiv, experttolkningar och forskningsdata om Finlands arkitekturs historia. Det yttersta målet är alltid att göra den forskningsbaserade kunskapen tillgänglig.

Resultaten av forskningsarbetet publiceras i museets utställningar, publikationer och föreläsningar. Museet arrangerar därtill stadsvandringar och rundturer vars teman relaterar till utställningarna och forskningsprojekten.

Syftet med forskningen är att tillhandahålla tillförlitlig information om arkitekturens historia, processerna för dess genomförande, villkor och fenomen. Målet är att utveckla användningen av museets egna samlingar och att stödja samlingsarbetet. Kärnan i Arkitekturmuseets forskningsverksamhet är interaktionen med det ursprungliga och det aktuella – mötet mellan det ursprungliga materialet i samlingarna och nutidens behov och intressen.

Aktuella forskningsprojekt

Kuva arkistokaapeista

Huvudmålet för forskningsverksamheten är att möjliggöra forskningsprojekt relaterade till museets uppdrag och samlingar. Museet samarbetar med universitet, högskolor och andra forskningsorgan.

Söker du efter ett forskningsämne?

Arkkitehtuurivalokuvia

Tänker du påbörja en avhandling och vill göra samlingsbaserad forskning? Vi diskuterar gärna med dig om ämnen som utgår ifrån materialet i museets arkiv. Kontakta oss för att hitta ett ämne intresserar dig i museets omfattande samlingar. Tyvärr kan Arkitekturmuseet inte ge ekonomiskt stöd till forskare.

Arkkitehtuurivalokuvia

Kontakta oss

Petteri Kummala Vs. tutkimus- ja tietopalvelupäällikkö +358 (0)45 7731 0477