Arkitekturmuseet x Designmuseet

Bekanta museer tillsammans mot något nytt. Arkitekturmuseet och Designmuseet med sina internationellt unika samlingar bildar i framtiden ett nytt nationellt arkitektur- och designmuseum. I början av april 2024 sammanslogs museernas bakgrundsstiftelser i Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum, som grundats för det nya museet. Museibolaget som grundats av stiftelsen kommer fortsättningsvis att driva Arkitekturmuseets och Designmuseets verksamhet. För det nya museet planeras en nybyggnad vid Magasinstranden i Södra hamnen i Helsingfors. Under de närmaste åren fortsätter Arkitekturmuseets och Designmuseets verksamhet med ett gemensamt program på de bekanta adresserna i Helsingfors.

Arkitekturmuseet i tal

Grundad

1956

Ritningar i samlingarna

500 000

Fotografier i samlingarna

120 000
Arkkitehtuurimuseo Kasarmikadun puolelta.

Museibyggnaden

Arkitekturmuseet, ritat av Magnus Schjerfbeck, är ett bra exempel på återanvändandet av en historisk byggnad. Byggnaden uppfördes år 1899 för de vetenskapliga samfunden och den befinner sig i centrala Helsingfors. På grund av de representativa interiörerna är den ett framstående exempel på en inhemsk byggnadskonst i nyrenässansstil.

Läs mera om museibyggnaden

Arbeta hos oss?

Arkitekturmuseets lediga tjänster hittar du här.

Organisation

Arkitekturmuseet står för tre tjänstområden: Kulturarv- och informationstjänster, Utställningstjänster och Tjänster för publik och samarbetspartner. Museets direktör och cheferna för serviceområdena utgör museets ledningsgrupp.

Till media

Kontakta Arkitekturmuseets kommunikationsavdelning i alla pressärenden som berör museet. Av oss kan du till exempel begära pressmeddelanden och -bilder. För andra publiceringssyften, kontakta museets bildtjänst. Besökare med presskort har gratis inträde i museet.

Ilona Hildén
Kommunikationsplanerare/ informatör
ilona.hilden@mfa.fi
tfn 045 7731 0468

Salla Bedard
Kommunikationsplanerare/ AD
salla.bedard@mfa.fi
tfn 045 7731 0492

Information till medierna