Till Media

Kontakta Arkitekturmuseets kommunikationsavdelning i alla pressärenden som berör museet. Av oss kan du till exempel begära pressmeddelanden och -bilder. För andra publiceringssyften, kontakta museets bildtjänst. Besökare med presskort har gratis inträde i museet.

Ilona Hildén
Kommunikationsplanerare/ informatör
ilona.hilden@mfa.fi
tfn 045 7731 0468

Salla Bedard
Kommunikationsplanerare/ AD
salla.bedard@mfa.fi
tfn 045 7731 0492

Pressmeddelande

Utställningen Garden Futures: Design som växer utforskar ursprunget och framtiden för moderna trädgårdar (16.10.2023)
En mångfacetterad och kontroversiell 1970-tal presenterar sig på Arkitekturmuseets utställning (2.5.2023)
1970-talet intar Arkitekturmuseet i Helsingfors under våren! (16.2.2023)
Kollektivet Uusi Kaupunki öppnar sex fönster mot framtidens boende i Finlands Arkitekturmuseums Studio (17.11.2022)
Vilken betydelse och vilket värde har 1970-talsarkitekturen i vår byggda miljö? (24.8.2022)