Arkivets kundtjänst endast med förhandsbokning tis-tors.

Arkitekturmuseet tar emot finska arkitekters samlingsdonationer. Kontakt oss: anna.autio@mfa.fi

Suur-merijoen kirjasto

Ritningar

Arkitekturmuseets samling omfattar ungefär en halv miljon ritningar. Arkivet styrs inte av myndigheterna, utan samlingen består av material som mottagits av arkitekter. Materialen har kommit till under arbetsprocesserna – skisser, huvud- och arbetsritningar och detaljer.

Ritningssamlingen innehåller över 1000 titlar. Arkitekternas samlingar är listade med varierande noggrannhet, men för varje arkitekt nämns de objekt för vilka det finns ritningar i arkivet. I de viktigaste samlingarna är varje ritning katalogiserad.

Ritningssamlingarna ackumuleras främst av donationer. Museet har strävat efter att få in de mest kända arkitekternas samlingar som fullständiga helheter. Av de allra äldsta ritningarna (t.ex. Engel, Höijer) finns bara några få utspridda exemplar. I museets samlingar ingår flera större helheter från jugendstil och början av 1900-talet, så som Sigurd Frosterus, Armas Lindgrens, S.A. Lindqvists, Eliel Saarinens och Lars Soncks ritningssamlingar. Senare tidsperioder representeras av betydande samlingar av arkitekter som bl.a. Aulis Blomstedt, P.E. Blomstedt, Erik Bryggmann, Hilding Ekelund, Jarl Eklund, Aarne Ervi, Yrjö Lindegren, Viljo Revell och Martti Välikangas.

En ritningssamling som omfattar hela Raili och Reima Pietiläs produktion har donerats till museet och katalogiserats med stöd av Undervisnings- och kulturministeriet. Den används i forskningssyfte, liksom Aarno Ruusuvuoris ritningssamling.

Alvar Aaltos ritningar ingår inte i museets samlingar. Aaltos ritningar ägs av Alvar Aalto Stiftelsen, www.alvaraalto.fi, där forskare kan se dem efter överenskommelse.

Arkitekturmuseets ritningar är tillgängliga för forskare via förbokning per telefon. Kopior av ritningarna kan beställas vid behov.

Kontakta ritningsarkivet: antti.aaltonen@mfa.fi

Suur-merijoen kirjasto
09-154, Aarne Ervi, Aarne Ervin 50-vuotispäiväjuhla

Fotografier

Museets fotosamling består nästan uteslutande av bilder på finsk arkitektur. Den innehåller totalt 120 000 fotografier.

Även om samlingen fokuserar på arkitekturen efter år 1900, innehåller arkivet också en mängd bilder av medeltida kyrkor och slott. Det finns också bilder på kyrkor, järnbruk och bondarkitektur från 1500- och 1600-talen. Dessa har kommit till museet i samband med olika publikationer och projekt.

Det går bra att beställa digitala kopior av arkivets fotografier och diabilder för publicering, forskningsanvändning eller utställningar. De levererade bilderna är av hög standard, leveranstiden är ungefär en vecka. Arkitekturmuseet har rätt att publicera en stor del av de svartvita fotografierna. Rättigheterna till färgbilderna har däremot i de flesta fallen den som tagit fotografiet. Personalen tillhandahåller fotografernas kontaktinformation på begäran. Priserna i arkivet varierar enligt användningsändamål.

Kontakta fotoarkivet: anna.autio@mfa.fi

09-154, Aarne Ervi, Aarne Ervin 50-vuotispäiväjuhla
Kuva arkistokaapeista

Tävlingar

Arkitekturmuseet har bevarat all information om arkitekturtävlingar som hållits i Finland sedan mitten av 1800-talet. Arkitekturmuseet har mottagit skriftliga dokument, bilder, fotokopior av ritningarna och bilagor delvis av Finlands Arkitektförbund och delvis via dödsbon som arkitekterna donerat. SAFA har donerat material från alla tävlingar där en föreningsmedlem har varit med i juryn.

Dokument relaterade till tävlingarna inkluderar: tävlingsprogram, utvärderingsprotokoll och bilagor. Därtill finns också den under senare tider publicerade “Arkkitehtuurikilpailuja”-tidskriften, som är en bilaga till tidningen Arkkitehti.

Kontakta oss angående tävlingarna: joona.rantasalo@mfa.fi

Kuva arkistokaapeista
Kuva pysyvästä näyttelystä, etualalla pienoismalli Futurosta.

Modeller

Arkitekturmuseets modellsamling är en av de största i Finland. Samlingen innehåller cirka 850 modeller, varav de flesta har kommit till museet med material relaterade till arkitekturtävlingar. Enskilda modeller har också donerats till museet eller mottagits i samband med ritningsdonationer. En del arkitekter har också deponerat sina modeller för bevaring i museets arkiv. Fotografierna på modeller som gått förlorade bildar sin egen enhet i arkivet.

Samlingen växer ständigt. Den äldsta modellen i samlingarna är en skalmodell av Mikaelskyrkan i Åbo av Lars Sonck från 1890-talet. De senaste modellerna är från 2000-talet.

Den permanenta utställningen i museets arkivhall består av modeller av olika åldrar och storlekar. De beskriver olika decenniers ideal och byggmaterial.

Fråga om modellerna: antti.aaltonen@mfa.fi

Kuva pysyvästä näyttelystä, etualalla pienoismalli Futurosta.
Uno Ullberg lähikuva näyttelyvitriinistä, jossa arkkitehdin koulutöitä

Arkivets samlingspolicy

Arkitekturmuseets samlingspolicy uppdaterades 2018.

 

Arkivets samlingspolicy (på finska) (PDF 6.2.2019)
Uno Ullberg lähikuva näyttelyvitriinistä, jossa arkkitehdin koulutöitä

Arkivets prislista

Tutkija tutkii piirustusta.

Photographier, ritningar och andra dokumenter

  • Museer, läroinrättningar, föreningar och organisationer 25 € / bild (inkl. moms)
  • Byggnadhistoriska rapporter och inventeringar 25 € / bild (inkl. moms)
  • Andra publikationer 100 € / bild (inkl. moms)

Upphovsrätts- och användningsavgiften berättigar till att bilden används i ett publikationsformat. All annan användning av bilden kommer att omfattas av en upphovsrätts- och användningsavgift -50 %.

25% rabatt på beställningar på över 20 bilder.

Användaren måste överlämna två kopior av den produkt där materialet har använts till Arkitekturmuseet

Experttjänster

Föreläsningar, innehållsarbete och andra experttjänster 100 €/h (+ moms)

Att låna material från museets samlingar för utställningar eller dylikt

Lån av originalmaterial ur museets samlingar enligt särskilt avtal. Vi ber att få in låneansökningar senast 6 månader före låneperiodens början.

Modeller: 500 €

Kontakta oss på vardagar 9–16
+358 45 7731 0478, anna.autio@mfa.fi

Tutkija tutkii piirustusta.